Kennis over agressie kan ellende voorkomen. Daarvan is Annemarie Klaassen van Stichting RegioPlus overtuigd. "Agressie is er vaak niet zomaar. Daarom is het belangrijk te weten hoe je het in een vroeg stadium herkent en hoe je escalatie voorkomt. Gelukkig komt hier steeds meer aandacht voor, want de gevolgen van agressie zijn groot.”

Annemarie Klaassen is beleidsadviseur van RegioPlus, het landelijke samenwerkingsverband van de zestien regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn en nauw betrokken bij het programma Gezond & Zeker. Een programma dat startte met de preventie van fysieke belasting op de werkvloer als thema, maar nu ook het voorkomen van agressie als nadrukkelijk speerpunt heeft.

Agressie in de zorg krijgt in de media en politiek steeds meer aandacht. Omdat er geen inzicht is in de wijze waarop toekomstige zorgprofessionals voorbereid worden op mogelijke agressie in hun werk is onderzoek gedaan onder mbo- en hbo-docenten. Dit onderzoek, 'Aandacht voor agressie in zorgopleidingen' van Gezond & Zeker, is eerder dit jaar gepresenteerd. 

Annemarie Klaassen: "Hoe worden de zorgverleners van de toekomst opgeleid als het gaat om agressie op de werkvloer? Wat doen ze aan het omgaan met en voorkomen van agressie? Docenten van de in totaal 52 zorgopleidingen, ROC's en hbo-instellingen hebben gereageerd. Daar kwam heel veel uit.”

Twintig uur

Zo werd duidelijk dat er in de drie of vier jaar die een opleiding duurt ongeveer twintig uur actief besteed wordt aan het thema agressie. "Dat betekent dat er een basis is, maar dat instellingen hun verantwoordelijkheid hebben in het vervolgtraject, dat er aanvullende aandacht nodig is voor dit thema. Het is belangrijk dat die informatie-uitwisseling er tussen opleidingen en instellingen is om optimaal te komen tot agressievermijdend gedrag.”

Bewustwording is een belangrijk element. "Wie zich bewust is van het eigen gedrag en ook weet wat dat gedrag bij bijvoorbeeld een cliënt kan oproepen kan veel agressie voorkomen.” Klaassen noemt het voorbeeld van een vrouw met dementie. >