In het licht van de transities in de sector zorg en welzijn is wendbaarheid van professionals nodig. Dat betekent voor veel medewerkers dat hun manier van werken zal moeten veranderen en dat verbindingen gezocht moeten worden met collega’s uit andere werkvelden. Medewerkers krijgen een bredere invulling van hun baan, meer verantwoordelijkheid en er wordt van ze verwacht dat ze zelfstandiger en flexibeler zijn. Met het oog daarop stimuleert WGV Zorg en Welzijn uitwisseling tussen professionals, niet alleen binnen de sector, maar ook daarbuiten. Dit alles zoveel mogelijk binnen het eigen werkgebied. 

Dag van de Mobiliteit

In dit kader coördineert WGV Zorg en Welzijn de Dag van de Mobiliteit in Twente en de Achterhoek. Op deze dag, die plaatsvindt op donderdag 2 oktober, openen bedrijven voor één dag hun deuren voor elkaars werknemers. Medewerkers die vanwege hun ontwikkeling een stap naar buiten moeten of willen maken, krijgen de mogelijkheid om één dag bij een andere organisatie mee te lopen in een andere werkomgeving, in een andere functie. 

De Dag van de Mobiliteit is voor organisaties een goede mogelijkheid om mobiliteitskandidaten in beweging te brengen. Medewerkers krijgen de kans om een ander bedrijf te leren kennen, de sfeer op te snuiven en hun netwerk te vergroten. Daarnaast is het voor de organisatie inspirerend en verfrissend om medewerkers uit een ander bedrijf op bezoek te krijgen.

Een groot aantal Twentse gemeenten en zorginstellingen uit Twente en de Achterhoek stelt werkplekken beschikbaar. Daarnaast bieden ook banken en uitzendbureaus plekken aan. In totaal stellen 21 organisaties plekken beschikbaar die worden ingevuld door 82 medewerkers. Zo wordt een medewerker salarisadministratie van een gemeente voor een dag begeleider van een kinderdagcentrum bij een zorgverlener voor mensen met een verstandelijke beperking; een activiteitenbegeleider van een zorginstelling wordt communicatiemedewerker bij een gemeente; en een webcoördinator gaat bij een zorginstelling meelopen op een afdeling voor lichamelijk gehandicapten.