Wijzigingen in de jeugdzorg nopen tot een cultuuromslag. "Werknemers zullen moeten nadenken over wat ze kunnen en willen.”

In 2013 is de ‘Proeftuin Jeugdzorg’ van start gegaan waaraan negentien Twentse organisaties hebben deelgenomen die zich bezighouden met zorg voor de jeugd. Wat is er bereikt? Aan het woord Gitta Griffioen (rechts op de foto), bestuurder bij jeugdzorgorganisatie Jarabee, en procesaanjager Elly van der Helm.

Hebben jullie bereikt wat jullie wilden bereiken?

Gitta Griffioen: "Ja. Het is bijzonder wat wij gezamenlijk hebben gerealiseerd; een website voor onze professionals, waarmee ze hun ontwikkeling en mobiliteit kunnen sturen. We hebben veel expertise. Die mag niet verloren gaan als gevolg van alle ontwikkelingen die nu op ons afkomen. Alle partners die in het project samenwerken, waren het daar snel over eens.”

Proeftuin Jeugdzorg: een website voor professionals, waarmee ze hun ontwikkeling en mobiliteit kunnen sturen.

Elly van der Helm: "Wij wisten bij de start van de proeftuin dat er veranderingen in de financiering van de jeugdzorg op komst waren, maar nog niet hoe die er concreet uit zouden gaan zien. Duidelijk was wel dat professionals zich anders gaan verhouden tot hun werk. Of je nou bij Jarabee werkt of ergens anders; iedereen zal moeten nadenken over wat-ie kan en wil.”

Griffioen: "Werknemers zijn heel lang gewend geweest dat werkgevers voor hen zorgen, voor hun opleiding, hun promotie. Dat was de cultuur. Maar passend bij de maatschappelijke ontwikkeling waarin burgers meer de eigen regie voeren, zullen ook werknemers in de jeugdzorg steeds meer zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen loopbaan.” >