Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangegeven 100 miljoen euro te reserveren voor sectorplannen in de zorg. Daarvan is 67,5 miljoen beschikbaar voor regionale plannen waarin twee thema’s aan de orde komen: scholing zittend personeel en instroom van jongeren via leerarbeidsovereenkomsten. Door WGV Zorg en Welzijn zijn daarop 4 (deel)plannen ingediend, die in mei-juli gehonoreerd werden. Daarmee is een subsidiebedrag van in totaal 7.907.033 euro beschikbaar. Bekijk hier een overzicht van de verdeling over de regio's en looptijd.

Mobiliteits- en werk-naar-werktrajecten

Voor mobiliteits- en werk-naar-werktrajecten is landelijk een bedrag van 32,5 miljoen euro beschikbaar. Hiervoor is door Actiz, samen met GGZ-Nederland en VGN een plan ingediend wat inmiddels is goedgekeurd. Werkgevers kunnen een beroep doen op Randstad HR, Tempo Team, USG People of Matchcare wanneer zij ondersteuning nodig hebben bij de 

herplaatsing van boventallige medewerkers. Bijna de helft van de kosten daarvan kunnen worden gedekt uit de beschikbare subsidiegelden.

Scholen van medewerkers

De scholingsplannen van WGV Zorg en Welzijn passen in een landelijk format dat de regio’s hebben afgesproken te zullen hanteren. Daarbij wordt zoveel mogelijk ruimte geboden aan individuele werkgevers, terwijl wel een uniforme aanpak wordt gehanteerd. Ingezet wordt op 7 maatregelen waarvan er 4 betrekking hebben op competentie-ontwikkeling en 3 op kwalificerende scholing.

Martine Duenk, projectleider sectorplannen zorg, vertelt: "Tot nu toe hebben circa 60 zorginstellingen aangegeven mee te willen doen en medewerkers te willen scholen. Tot 1 oktober 2014 kunnen instellingen in ons werkgebied die alsnog willen meedoen dat kenbaar maken. Vervolgens worden met elke afzonderlijke instelling afspraken gemaakt over de ruimte die voor hen wordt gereserveerd." >