Reorganiseren, snijden in het personeelsbestand en een grootschalige verschuiving van lager naar hoger opgeleid personeel. Het zijn voor instellingen in de zorg- en welzijnssector bepaald geen trajecten waarmee al veel ervaring is opgedaan, want tot vorig jaar ging het in de sector doorgaans om stabiliteit, voorzichtige groei en af en toe een fusie. Dat betekent voor veel bestuursleden en HR-afdelingen een eerste kennismaking met reorganisatieplannen, dossieropbouw, herplaatsingen, afvloeiingsregelingen en sociale plannen. Ondersteuning op dit terrein van een partij die vaker met dit bijltje heeft gehakt, is heel wenselijk, zo vindt WGV Zorg en Welzijn. 

AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) bestaat sinds 1919 en is een landelijk opererende organisatie met meer dan 750 leden, waaronder tal van brancheverenigingen. Het is het netwerk en het brede dienstenaanbod van AWVN waardoor het contact met WGV Zorg en Welzijn is ontstaan. 

Kennismaking

Marcel Nijhoff, senior adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bij AWVN: "Het contact met de vereniging is gelegd nadat we een presentatie hebben gegeven bij IZO Twente waar ook verschillende WGV-leden aanwezig waren. Het kan overigens zijn dat organisaties ons al langer kennen omdat hun branchevereniging lid is. Na 2014 is onze expertise voor de branche urgent geworden. Tot die tijd waren reorganisaties met gedwongen ontslagen niet aan de orde, dat was iets voor het bedrijfsleven. Maar nu worden zorg- en welzijnsinstellingen ook met die materie geconfronteerd en kijken ze om zich heen waar ze de juiste ondersteuning kunnen krijgen.” >

Als het gaat om reorganisaties en overleg met sociale partners mag het wel wat zakelijker