In de grensstreek van Nederland en Duitsland zijn Brussel, Den Haag en Berlijn ver weg. Steeds vaker trekken de verantwoordelijke partijen ter plaatse zelf het initiatief naar zich toe om zaken voor elkaar te krijgen. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen Twente en het Caritas-opleidingscentrum ouderenzorg in Rheine.

Peter Schildkamp, projectleider ‘Duitsland werkt!’ van de gemeente Enschede (rechts op de foto) schetst het ontstaan van deze samenwerking: "Tijdens een vergadering van de Euregio-werkgroep Economie en Arbeidsmarkt vertelde een manager van het Jobcenter Kreis Steinfurt me dat er in Duitsland nu al een nijpend tekort is aan vakmensen in met name de ouderenzorg en dat dit in de toekomst alleen nog maar zal toenemen, terwijl in Nederland steeds meer banen in de zorg verdwijnen. Samen moeten we daar toch iets mee kunnen, vond hij.”

Krachten bundelen

Begin dit jaar hebben vertegenwoordigers van WGV Zorg en Welzijn, de gemeente Enschede, Werkplein Hengelo, Jobcenter Kreis Steinfurt, de Agentur für Arbeit Kreis Borken en het Caritas-opleidingscentrum ouderenzorg in Rheine een gezamenlijk project geïnitieerd. Petra Berger, hoofd van het Caritas-opleidingscentrum: "Voor ons is met name het veiligstellen van het voortbestaan van de opleiding ouderenzorg van belang om kwalitatief hoogwaardige zorg in de regio te waarborgen. Alleen dit jaar al hebben 100 deelnemers in het district Steinfurt onze beroepsopleiding ouderenzorg met succes afgerond. Na het behalen van hun diploma hadden ze de banen voor het uitkiezen. Wij hebben structureel te weinig deelnemers om het tekort aan personeel in de zorg op te vangen, terwijl in Nederland juist banen verdwijnen als gevolg van de bezuinigingen.” >