De discussie over een waarschuwingssysteem in de zorg is volop losgebarsten. Ontslagen worden bij de ene werkgever wegens misdragingen om daarna probleemloos bij een werkgever om de hoek aan het werk te kunnen: op dit moment gebeurt het. Met een landelijke ‘zwarte lijst’ wordt de drempel naar een andere werkgever fiks verhoogd. Maar niet iedereen is voor.

Door een landelijk waarschuwingsregister kunnen organisaties checken of een potentiële nieuwe werknemer van onbesproken gedrag is. Terwijl de een blij is met ieder initiatief dat de kwetsbare doelgroep beschermt, verwacht een ander juist administratieve rompslomp en (te) weinig effect.

Werkgeversorganisatie ZorgZijn Werkt in de regio Haaglanden heeft eind 2014 het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn gelanceerd. Werkgevers melden misstanden en aangesloten organisaties kunnen bij het aannemen van nieuw personeel direct zien of de betrokkene erin is opgenomen. 

Aangifte

De ervaring leert dat veel zaken rondom diefstal, mishandeling of seksueel grensoverschrijdend gedrag niet veroordeeld worden of zelfs de rechter niet halen. Drijvende kracht Rick ter Stege, directeur van ZorgZijn Werkt, heeft met medewerking van het ministerie van VWS, inmiddels de handen op elkaar bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) voor het waarschuwingssysteem. Alleen medewerkers tegen wie aangifte is gedaan en die vanwege hun ontoelaatbare gedrag zijn ontslagen, worden met de eerste vijf letters van de achternaam en geboortedatum in het register opgenomen. In eerste instantie staat deelname alleen nog open voor werkgevers in de VVT, gehandicaptenzorg en GGZ. Dat is geen eigen keuze, maar bepaald door het CBP, dat eerst wil zien hoe het in de praktijk werkt.

"Het werkt”, meldt ter Stege. "Ik snap de scepsis niet. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) werkt nauwelijks, dit systeem wel." >