"De kosten en administratieve druk zijn laag en het effect is groot. Vaak gaat het om kleine, interne criminaliteit met een groot, dramatisch effect. Tussen de tien- en dertigduizend medewerkers gaan per jaar over de schreef. Daar kun je de Ziggo Dome mee vullen, dat mòet je serieus nemen.”

Uitgebreide test

Rick ter Stege vertelt graag over de situatie in de regio Haaglanden. "Mijn ervaring is dat een presentatie vaak genoeg is. De trein is nu in beweging. In onze regio sluiten meer zorgwerkgevers zich aan en het zal niet lang meer duren voordat we de oversteek naar andere delen van het land maken. En terecht. Bestuurders moeten voor cliënten opkomen en daar helpt het waarschuwingsregister bij.”

De vraag is momenteel actueel of het register kan worden opgeschaald naar het landelijk niveau, waarbij ook de andere regionale werkgeversorganisaties, waaronder WGV Zorg en Welzijn, een actieve rol zouden gaan spelen bij de verdere uitrol van dit initiatief. 

Detailhandel blij met ‘zwarte lijst’

In de detailhandel is het waarschuwingsregister al jaren in gebruik. Zo’n tweehonderdduizend van de in totaal zevenhonderdduizend medewerkers in die branche zijn aangesloten bij een (web)winkel die er gebruik van maakt. 

 

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) werkt nauwelijks, dit waarschuwingssysteem wel

Bert van Steeg van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel kent alle bezwaren tegen een zwarte lijst, maar ervaart in de praktijk vooral voordelen.
 "Diefstal en fraude zijn voor de detailhandel een groot probleem. Voor daders was het geen probleem om snel van de ene naar de andere werkgever te gaan. Met dit waarschuwingssysteem is daarvoor een drempel opgeworpen.” 

Na aangifte bij de politie en ontslag kan de naam in het register worden ingevoerd. "Als mensen dat weten werkt het al preventief. Maar het levert meer op. Het speelt een rol in de professionalisering van het aannamebeleid. Het maakt het ook transparant: zo werken wij en dat mag iedereen weten. Je laat zien dat je het probleem serieus neemt en daar op een professionele manier mee omgaat.”

Administratieve rompslomp of hoge kosten levert het in ieder geval niet op. "Daar hoeven we bij onze klanten echt niet mee aan te komen”, meldt Bert van Steeg over het steeds verder groeiende waarschuwingsregister. 

Uitrol Oost-Nederland

Kan het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn worden opgeschaald naar het landelijk niveau? Dit is een actuele vraag, waarbij ook de andere regionale werkgeversorganisaties een actieve rol zouden gaan spelen. Het succes ervan is in hoge mate afhankelijk van het aantal organisaties in een regio dat deelneemt. Hoe groter de deelname, hoe hoger het effect en hoe lager de kosten per deelnemer.

Wat is de meerwaarde om deel te nemen, wanneer de buurman besluit dat juist niet te doen? Voor het bestuur van WGV Zorg en Welzijn is dit een belangrijk punt. Vandaar ook dat de vereniging op korte termijn een onderzoek zal uitvoeren naar de bereidheid van instellingen in Oost-Nederland om deel te gaan nemen aan het waarschuwingsregister. Op basis daarvan zal de vereniging ook besluiten of dit initiatief actief gesteund zal worden.