Guido van de Logt (Livio) en Ton Ruikes (ZGT) zijn toegetreden tot het bestuur van WGV Zorg en Welzijn. Maak kennis met deze twee zorgbestuurders en hun opvattingen.

Guido van de Logt (56; foto), sinds december 2013 voorzitter van de raad van bestuur van zorgorganisatie Livio, zegt waar het op staat: marktwerking in de zorg werkt niet. “De zorg is geen markt. Patiënten met een pijnlijke enkel willen een röntgenfoto, ook al is heel goed zonder foto, en dus goedkoper, vast te stellen of-ie gebroken is."

Ton Ruikes (60), voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuis Groep Twente (ZGT), is het met hem eens: “Marktwerking suggereert concurrentie, terwijl wij als zorgverleners juist moeten samenwerken.”

Van de Logt voorziet dat marktwerking in de zorg leidt tot een groeiende tweedeling tussen mensen die zich (duurdere) zorg/een eigen bijdrage kunnen veroorloven en zij die dat niet kunnen. “Ik ben voor solidariteit. Het leven is niet maakbaar.” Ruikes vindt dat mensen niet alleen solidair

zouden moeten zijn als het gaat om de betaling van de zorg, maar ook in hun streven naar een gezonde levensstijl.

Meer doen

De Volkskrant meldde recent dat steeds meer zorginstellingen financiële problemen hebben. Ruikes is niet verrast: “We moeten meer doen met minder geld, terwijl de kwaliteitseisen en de complexiteit toenemen. ZGT heeft nog een financiële uitdaging van 10 tot 15 miljoen dit en volgend jaar.”

Door de bezuinigingen op de
(ouderen)zorg blijven investeringen in verpleeghuizen op dit moment uit, constateert Van de Logt. “Tarieven zijn verlaagd, marges lopen terug. Niemand investeert in ICT of gebouwen. Er wordt gezegd dat we te veel overhead hebben, maar dat hebben we niet. De zorg is efficiënter georganiseerd dan menige fabriek, bank of verzekeraar.” Zelf heeft hij vanuit cliëntenraden het verzoek gekregen meer managers aan te stellen - Livio werkt nu met zelfsturende teams.

Van de Logt is kritisch over nog een trend: de participatiemaatschappij.