“Betaling van de transitievergoeding na twee jaar ziekte wordt als zeer onrechtvaardig ervaren. Massaal kiezen zorgorganisaties ervoor om het dienstverband na 2 jaar ziekte niet te beëindigen. Zolang er geen einde komt aan het dienstverband, hoeft de transitievergoeding immers (nog) niet te worden voldaan. En dat geldt ook voor de eindafrekening van het dienstverband.” Aan het woord is Frans Landstra, eigenaar van Hanze advocaat.

Ethische discussie, slecht werkgeverschap?

“Minister Asscher heeft bij herhaling aangegeven dat een dergelijk beleid niet getuigt van fatsoenlijk werkgeverschap. Of dit zo is, moet iedere organisatie voor zich bepalen. Feit is dat rechters oordelen dat organisaties juridisch geen verwijt te maken valt. Een ontslag – en daarmee betaling van de transitievergoeding - kan juridisch dan ook niet worden afgedwongen.

Oplossing met het regeerakkoord?
Niet voor 1 juli 2019

Naar verluidt is het onderwerp ‘transitievergoeding na 2 jaar ziekte’ een zwaarwegend onderwerp in de formatie. De verwachting is dat er in ieder geval iets gewijzigd gaat worden aan de huidige regeling. Of hij helemaal van de baan gaat, of dat er een compensatieregeling komt (al dan niet met terugwerkende kracht), is maar zeer de vraag. Ik zou er mijn geld niet op inzetten.

Tijdens Prinsjesdag is aangegeven dat een eventuele compensatieregeling op z’n vroegst pas per 1 juli 2019 kan worden ingevoerd. Al die tijd blijft het dienstverband slapend en blijft de werknemer op de loonlijst. Een zeer onbevredigende situatie voor alle betrokkenen.”

Hanze advocaat is gespecialiseerd in arbeidsrecht in de zorg. Frans Landstra is onlangs verkozen in de top 10 van arbeidsrechtadvocaten in de zorg.

WGV Zorg en Welzijn heeft een samenwerkingsovereenkomst met Hanze advocaat op grond waarvan voor leden een gratis helpdesk en kortingstarieven van toepassing zijn. 

Gevolgen Regeerakkoord

Op 23 november verzorgt Hanze advocaat voor WGV Zorg & Welzijn een masterclass over de gevolgen van het regeerakkoord voor zorgorganisaties en de actualiteiten in het arbeidsrecht. Klik hier voor meer info en aanmelden.