De sector zorg & welzijn staat aan de vooravond van de vierde industriële revolutie; de digitalisering van de samenleving. Werk wordt anders verdeeld en georganiseerd. Slimmer werken, flexibel organiseren, maar ook anders leren. Hoe pak je dat als werkgever aan?  

Met de introductie van het Leer- & Ontwikkelhuis wil WGV Zorg en Welzijn een leerprogramma bieden dat innovatief is en aansluit bij de snel veranderende samenleving en de vraag van leden. Binnen het Leer- & Ontwikkelhuis wordt kennis online, blended en interactief overgedragen. Deelnemers kunnen op elk gewenst moment starten. Met de expedities Dynamische personeelsplanning en Strategisch leren gaat het Leer- & Ontwikkelhuis van start. Op den duur zullen andere modules, bijvoorbeeld vanuit Duurzame Inzetbaarheid, worden toegevoegd.


Expeditie Dynamische personeelsplanning 

Doelgroep: HR-professionals, zorgmanagers, beleidsondersteuners en directie. Organisaties die anders kijken, denken en doen zijn beter in staat om met toekomstige ontwikkelingen mee te bewegen doordat ze steeds tijdig anticiperen. Het doel van de expeditie is dat deelnemers het fundament leggen voor een dynamische en duurzame personeelsplanning. 
Lees hier meer over de expeditie Dynamische personeelsplanning.

Expeditie Strategisch leren 

Doelgroep: HR-professionals, zorgmanagers, praktijkopleiders, leermanagers en directie in de zorg. Tijdens de expeditie Strategisch leren onderzoekt u wat het belang is van strategisch leren en ontwikkelen, in combinatie met de toegevoegde waarde van het mensgericht organiseren van leren. Het doel van de expeditie is dat deelnemers na afloop in staat zijn om voor hun eigen organisatie toekomstgerichte leerplannen te ontwerpen en realiseren. 
Lees hier meer over de expeditie Strategisch leren.

Voor beide expedities geldt:  

  • Een digitale intake, voorafgaand aan de expeditie, zorgt ervoor dat het opleidingsprogramma daadwerkelijk aansluit bij de behoefte van de organisatie.  
  • Ten behoeve van de inbedding van het geleerde in de organisatie, is er voor iedere deelnemende organisatie voor 1 deelnemer en 4 ambassadeurs - voor de duur van 1 jaar - toegang tot de E-academy. 
  • Er is een contactdag (dagdeel) en er zijn 2 webinars (30-60 minuten). 
  • Er is voor iedere deelnemer 2 uur coaching op afstand mogelijk.


De E-academy voor de expedities Dynamische personeelsplanning en Strategisch leren start op 1 oktober 2018. De E-academy is onderdeel van het Leer- & Ontwikkelhuis van WGV Zorg en Welzijn en wordt uitgevoerd in samenwerking met HR2025. Meer informatie & aanmelden.