De leden van WGV Zorg en Welzijn hebben afgelopen voorjaar een nieuw bestuurslid gekozen: Heidi de Bruijn, lid van de raad van bestuur bij Carintreggeland.

“Ik was zelf niet bij die vergadering,” merkt ze op, “maar er was kennelijk geen bezwaar tegen mijn kandidatuur. Overigens heb ik tot vandaag nog geen bestuursvergadering meegemaakt, dus eigenlijk moet het voor mij allemaal nog beginnen.” 

“Met zo’n bestuursfunctie haal je natuurlijk extra werk op je schouders,” realiseert De Bruijn zich, “maar ik vind dat je binnen de regio als bestuurder een verantwoordelijkheid hebt voor met name de arbeidsmarkt in de zorg. We hebben hier bij Carintreggeland eind 2017 onze handtekening gezet onder het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) Twente. De werkgeversvereniging is hierin ondersteunend en faciliterend, maar men zegt heel terecht ook: pak je verantwoordelijkheid en trek die kar. Ik vond dat ik dat dan ook maar moest gaan doen.”

De inkt van de handtekeningen onder RAAT Twente was nog niet droog, toen VWS bekendmaakte dat de zorgkantoren

een centrale rol gaan spelen bij het verdelen van de extra gelden, die de overheid beschikbaar stelt voor de verpleeghuizen. Om de komende jaren aanspraak te kunnen maken op financiële middelen, moeten instellingen in de ouderenzorg een - goed onderbouwd - plan maken en dat indienen bij het zorgkantoor in de regio. Als je die plannen niet waarmaakt, moet je terugbetalen. De Bruijn: “Dat wil natuurlijk niemand, maar het kan gebeuren als je inzet op een x-aantal fte extra, maar ze in de praktijk niet kunt vinden. En dat kan best, want we vissen natuurlijk allemaal in dezelfde vijver."

In gezamenlijkheid optrekken

De hele kwestie rond de arbeidsmarkt gaat ons nog jaren bezighouden”, stelt De Bruijn. “Het is de kunst om daar in gezamenlijkheid in op te trekken. Nu krijgt de intramurale ouderenzorg extra gelden, met name voor het aantrekken van medewerkers (85% van het totale budget, red.). Maar de grootste personele problemen zijn te verwachten in de wijkverpleging, omdat mensen langer thuis wonen. De zorgvraag van mensen thuis wordt daardoor ook steeds complexer. De vraag is of daar extra gelden voor komen.