Niets doen is geen optie. Dan komt de economie in Zwolle, in de regio en in heel Nederland piepend tot stilstand wegens gebrek aan personeel. In zorg en welzijn is de situatie al nijpend. “En niet alleen daar. Ik weet van een grote voertuigenproducent dat ze niet alle opdrachten meer aannemen, omdat ze geen mensen hebben om het werk te doen. Dat tekort is een bom onder de economie.”

Voor Manon Koldewijn, programma-manager a.i. Arbeidsmarktregio / Werkbedrijf regio Zwolle, is het duidelijk. “Er is een Deltaplan nodig. Hoe houden we de mensen die we hebben, hoe zetten we ze optimaal in, hoe krijgen we iedereen aan het werk?”

Veertien miljoen

Er is veertien miljoen euro beschikbaar om in de regio Zwolle aan de slag te gaan. Er wordt aan de drie hoofdpijlers beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit gewerkt. Dit onder de titel Human Capital. Die veertien miljoen is bijeen gebracht door allerlei belangheb-
bende partijen. Twintig gemeenten, drie provincies, onderwijsinstellingen en een groot aantal bedrijven investeert in het vraagstuk.

Via de landelijke subsidiestroom Regio Deals is een verdubbeling van dit bedrag aangevraagd. Of dat extra geld er ook komt, aan die voorspelling waagt Manon Koldewijn zich niet. “Er zijn tientallen projecten ingediend en of ons plan gehonoreerd wordt, geen idee.” Ze verwacht in november te horen of het budget wordt verdubbeld.

Vooroplopen

Ze weet dat de personeelstekorten in zorg en welzijn voorop lopen. “De vergrijzingsgolf slaat hard toe en mensen verlaten organisaties. Ook holt de sector zichzelf uit doordat er steeds meer parttimers werken. Je ziet dat ook in het onderwijs. Nu heeft een kind twee en soms drie juffen in de week. Dat was vroeger toch ondenkbaar! In de zorg zie je die versnippering ook. Als al die mensen meer uren zouden werken, heb je een deel van het probleem opgelost.”

Innovatie en automatisering bieden mogelijkheden, ook in zorg en welzijn. “Maar zonder mensen lukt dat niet. Het valt of staat steeds weer met mensen.” Het doel van Human Capital is om wat er aan arbeidskracht is zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten.