Wendbare werknemers zijn duurzamer inzetbaar!

Hoe kunnen werkgevers én werknemers er samen voor zorgen dat medewerkers in zorg en welzijn met plezier en in goede gezondheid hun pensioen-
gerechtigde leeftijd halen?

Deze vraag stond centraal in twee ESF projecten Wendbaar aan het werk. In totaal zijn 26 zorginstellingen hiermee aan de slag gegaan. Het ene project met de focus op goed werkgeverschap en het andere op goed werknemerschap.

Enkele cijfers vanuit het werknemersproject (14 deelnemende organisaties):

  • Ingevulde behoeftepeilingen: 3.773
  • Ingevulde vitaliteit zelfscan: 530
  • Deelname vitaliteitsgesprekken: 17
  • Deelname zelfleiderschapstrainingen: 70 groepen, ruim 580 deelnemers
  • Deelname evenementen: 20813 organisaties namen deel aan het werkgeversproject. Het programma bestond uit verschillende organisatiebrede scope sessies die resulteerden in visie- en beleidsdocumenten. Vervolgens vond er een leiderschapsprogramma plaats, bestaande uit: transformationele leiderschapstrainingen, inzetbaarheidsgesprekken en intervisiebijeenkomsten.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft binnen deze projecten een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd; 1 november worden de resultaten gepresenteerd. Alvast een tipje van de sluier: wendbare werknemers zijn duurzamer inzetbaar!

Ook zo benieuwd naar de resultaten en de ervaringen van de deelnemende organisaties? Meld u snel hier aan, er zijn nog een paar plekken vrij.

Wat: Conferentie Wendbaar aan het Werk
Wanneer: 1 november 2018
Waar: Gelredome, Arnhem

Vervolg: Wendbaar aan het werk plus

Gezien het enthousiasme over en het succes van Wendbaar aan het werk zijn we nu bezig

met de voorbereidingen voor het aanvragen van een nieuwe ESF subsidie voor een vervolgproject: Wendbaar aan het werk plus.

Wendbaar aan het werk Plus wordt modulair opgebouwd. Het idee is dat er modules worden aangeboden voor medewerkers, leidinggevenden en teams; voor zowel organisaties die willen starten met duurzame inzetbaarheid als voor organisaties die hier al mee bezig zijn en verdieping zoeken.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van een mogelijk nieuw project? Neem dan contact op met Marloes Damhuis, projectleider Wendbaar aan het werk: [email protected].

Marloes Damhuis