Een flinke financiële meevaller in 2020?

In 2020 gaat het dan eindelijk gebeuren. U kunt de transitievergoedingen die betaald zijn aan medewerkers die na 2 jaar ziekte uit dienst zijn gegaan bij het UWV terugvorderen. Met een gemiddelde claim van € 13.500 kan dit elke zorgorganisatie in 2020 een mooie meevaller opleveren.

Nu al aan het werk

Transitievergoedingen die na 1 juli 2015 zijn betaald aan zieke werknemers, kunnen vanaf 1 april 2020 worden geclaimd. Maar let op, het verzoek moet vóór 1 oktober 2020 worden ingediend. Daarna vervalt het recht om de ‘oude’ gevallen te claimen. Wilt u het bedrag nog in 2020 ontvangen? Dan moet u zo snel mogelijk na 1 april het verzoek indienen. En dat begint nu al met het in kaart brengen van de oude gevallen en het compleet maken van de dossiers. Daarmee wordt ook het bedrag van de totale 'meevaller' duidelijk.

Slapende dienstverbanden goedkoper beëindigen

Veel organisaties hebben ze. Slapende dienstverbanden. 2020 wordt het jaar om ze te beëindigen.

Maar ook niet eerder dan dat. De regels voor transitievergoedingen worden namelijk per 1 januari 2020 aangepast. En dat levert een forse besparing op. Daarna kan het betaalde bedrag bij het UWV geclaimd worden. Daar is vervolgens 3 maanden de tijd voor.

Verwachte uitvoeringsproblemen bij het UWV

Het UWV verwacht zo’n 13.500 claims per jaar. En met een ‘achterstand’ van 5 jaar worden naar verwachting tussen 1 april en 1 oktober 2020 zo’n 67.500 verzoeken ingediend. Dit in combinatie met de uitvoering van een nieuwe wet en kersverse ICT-systemen, maakt de verwachting reëel dat er veel opstartproblemen zullen zijn.

Besteed de claim uit voor een vaste prijs

Het betreft nieuwe wetgeving die bovendien nog op veel punten onduidelijk is. De procedures zullen veel tijd en energie gaan kosten. HR heeft meer dan voldoende ander werk te doen. Hanze advocaat ontzorgt en wikkelt de claim voor u af. En dat voor een vaste prijs. Meer weten? Bel Frans Landstra op 038-8200215.

Alles weten over de compensatie transitievergoeding?

Op 25 november a.s. verzorgt Hanze advocaat in samenwerking met WGV Zorg en Welzijn een masterclass over de compensatie transitievergoeding en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). U kunt zich hier nog voor aanmelden voor de masterclass. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Hanze advocaat: 085-2733586.


Advertorial