Voor de nieuwe beleidsperiode is de keuze gemaakt om van projectge-
richte communicatie over te stappen op doelgroepgerichte communicatie. In plaats van één moment voor verschillende doelgroepen, gaan we voor meerdere momenten met steeds de focus op één doelgroep. 2019 geldt als overgangsjaar in de transitie naar doelgroepgerichte communicatie. Zo was de nationale Week van Zorg en Welzijn in maart van dit jaar voor het eerst gericht op zij-instromers en herintreders.

De afgelopen jaren probeerden we tijdens deze week verschillende doelgroepen – bestaande zorg- en welzijnsprofessionals, jongeren, buurtbewoners, potentiële medewerkers en vrijwilligers – te bereiken, wat leidde tot versnippering. Bovendien werd deze week, vol activiteiten en bijbehorende media-aandacht, gevolgd door een lange periode van radiostilte.

De doelgroepen waarop we onze pijlen richten, zijn medewerkers zorg en welzijn, jongeren en zij-instromers/ herintreders. Het streven is om de verschillende doelgroepen gerichter en consistenter te benaderen,

rekening houdend met hun informatiebehoefte en met doelgroepgerichte effectieve media/middelen. Voor elk van deze doelgroepen richten we doorlopende communicatie in, met daarnaast 1 of 2 piekmomenten per jaar.

Medewerkers zorg en welzijn

De centrale boodschap voor deze doelgroep (behoudscommunicatie) is: De sector Zorg en Welzijn is een prachtige sector om in te werken, waarin de mogelijkheden voor leren en werken en ontwikkelen heel divers zijn en waarbij je je talent in kunt zetten voor betere zorg voor en welzijn van anderen. Betekenisvol werken met maatschappelijke impact. In de doorlopende communicatie zullen we vaker aanhaken bij landelijke en regionale themadagen om het onderwerp behoud extra onder de aandacht te brengen. Denk hierbij aan de Dag van de Verpleging. Voor de beroepstrots doen we mee met de Ik Zorg campagne. Voor dit najaar staat een nieuwe campagneflight met als thema behoud gepland.