Sterk in je werk-week

Van 18 t/m 22 november organiseert WGV Zorg en Welzijn voor de eerste keer de Sterk in je werk-week. Een week speciaal voor zorg- en welzijnsmedewerkers om hun werk gezond en met plezier te kunnen blijven doen. Ongeveer 10 organisaties hebben zich aangemeld. Elke deelnemende organisatie organiseert minimaal 1 activiteit en stelt deze open voor medewerkers van alle deelnemende organisaties. Hun medewerkers kunnen vervolgens aan alle activiteiten kosteloos deelnemen. Boeien, binden en duurzame inzetbaarheid staan centraal tijdens de activiteiten. De activiteiten variëren van een workshop ‘Van werkdruk naar werkgeluk’ en een lezing over de overgang tot een workshop 'Leven met migraine'. De loopbaanadviseurs van ZorgSelect dragen hun steentje bij door bij deelnemende organisaties korte workshops op het gebied van behoud te organiseren.

Jongeren

Bij de jongeren richten we ons op leerlingen in de laatste twee jaar van hun middelbare school: vmbo, havo en vwo. De focus ligt daarbij op twijfelaars; jongeren die nog geen keuze gemaakt hebben voor hun vervolg-
opleiding. Daarbij richten we ons ook op de facilitators en influencers van de jongeren: de ouders/verzorgers en de scholen (mentoren). Het doel van de communicatie richting jongeren is het geven van een positief en

realistisch beeld van leren en werken in zorg en welzijn, waardoor we meer jongeren bewegen zich te oriënteren op een studie of maatschappelijke stage in zorg en welzijn.

Zij-instromers/herintreders

Bij deze doelgroep richten we ons op actief werkzoekenden met een geschikt profiel, werkzaam in andere branches en op voormalig medewerkers zorg en welzijn. Het doel is het werken in zorg en welzijn een positief imago te geven en de doelgroep te bewegen om zich te oriënteren op een baan in deze sector.

Werken aan het positieve imago doen we door aan te sluiten bij de campagne Ik Zorg. We liften mee op het bereik van deze campagne en maken gebruik van communi-
catiematerialen die VWS beschikbaar stelt. Ook willen we meer gebruik maken van zorgmedewerkers als ambassadeurs. Vanaf 2020 gebruiken we de Week van Zorg en Welzijn in maart als piekmoment voor deze doelgroep en we maken de aantrekkelijkheid van werken in zorg en welzijn tastbaar. Tijdens regionale banenbeurzen laten we de mogelijkheden van werken in zorg en welzijn zien. Geïnteresseerden kunnen op de beurs een afspraak maken voor het bezoeken van een open dag, speeddate, of om mee te lopen bij een bepaalde organisatie in de regio.

Onderwijsbeurs Zwolle 4 en 5 oktober

Het lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ en de doorontwikkeling daarvan is een belangrijk onderdeel van de communicatie naar jongeren. Zichtbaar zijn op studiebeurzen is voor het bereiken van deze doelgroep erg belangrijk. Daarom staan we op 4 en 5 oktober op de Onderwijsbeurs Noordoost in Zwolle.

WGV Zorg en Welzijn coördineert de presentatie van de sector Zorg & Welzijn tijdens deze beurs. Samen met verschillende instellingen uit de VVT, GGZ en VGZ verzorgen we een mooie en realistische weergave van werken in deze sector. Naast een stand van 45 m2 die wordt ingericht in de sfeer van het lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’, beschikken we over een Experience room van 20 m2, waarin casussen worden nagespeeld uit de dagelijkse praktijk van de thuiszorg en GGZ. Meer informatie