RAAT dashboard 

Uiterlijk eind september wordt het dashboard RAAT voor de regio Oost-Nederland opgeleverd. Het dashboard laat zien wat het resultaat is van de diverse inspanningen die gepleegd worden in het kader van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten. Het is gebaseerd op indicatoren zoals het ministerie van VWS die heeft geformuleerd. Denk hierbij aan beroeps- en studierendement, verzuim en uitstroom. Het dashboard wordt gebouwd door E’til en wordt toegevoegd als tabblad aan Arbeidsmarkt in beeld.  

Stap op 1 vijfdaagse 

Sinds kort is er een nieuwe, gratis online tool voor medewerkers in zorg & welzijn. Gedurende 5 dagen worden deelnemers met filmpjes en opdrachten meegenomen om op een prettige en laagdrempelige manier bewust te worden van het nemen van eigen regie. Binnenkort ontvangen de contactpersonen P&O van onze lidinstellingen de online toolkit met uitleg, instructie en promotiemateriaal om de vijfdaagse onder de aandacht te brengen bij hun medewerkers. Meer weten? Neem nu alvast een kijkje op Stapop1.nl.

Jonge ambassadeurs zorg & welzijn

Om jongeren een weloverwogen keuze te kunnen laten maken voor de sector Zorg en Welzijn, is het van belang dat zij hierover een eerlijk beeld krijgen. Om die reden is de doelgroep jongeren een belangrijke in de acties die zijn gestart ter bevordering van het imago van de sector. Om jongeren in hun taal en op een manier die voor hen prettig is te bereiken, willen we graag jonge starters en studenten (18 - 30 jaar) in zorg en welzijn hiervoor inzetten. CNV jongeren is vorig jaar met succes gestart met 'Ambassadeurs van de Zorg' en dit jaar gaat jaar 2 van start. In dit tweede jaar worden ook jongeren in Oost-Nederland geworven. Voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden, kijkt u op www.ambassadeursvandezorg.nl

Bestuurdersbijeenkomst ‘Veilige zorgrelatie’ 

Op dinsdagmiddag 8 oktober, in de Week van de Veiligheid, organiseren RegioPlus, ActiZ, GGZ Nederland en VGN in samenwerking met het ministerie van VWS de bestuurdersbijeenkomst ‘Veilige zorgrelatie’ in Fort Voordorp. Bestuurders in zorg & welzijn zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn, mee te denken over verbeteringen én – indien gewenst - het convenant Veilige zorgrelatie mede te ondertekenen. Klik hier voor meer informatie.

Gezond & Zeker Innovatiedag 

Op 28 oktober vindt de Gezond & Zeker Innovatiedag plaats in het NBC in Nieuwegein. Deze dag staat in het teken van het ontwikkelen en delen van kennis over het terugdringen en voorkomen van verzuim onder zorg- en welzijnsmedewerkers en is bedoeld voor ergo- en veiligheidscoaches, leidinggevenden en P&O en Arbo-professionals. Gezond & Zeker is een initiatief van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus.

Prinsjesdag-memo 2019 

Traditiegetrouw heeft het bureau van RegioPlus de miljoenennota doorgenomen en een overzicht gemaakt van alle relevante beleidsmaatregelen voor zorg en welzijn. Deze zijn per ministerie geïnventariseerd en samengevat in de RegioPlus Prinsjesdag-memo 2019.  

Vernieuwde subsidiekaart voor werkgevers

Als werkgever in zorg en welzijn kunt u gebruikmaken van veel verschillende subsidies. Ziet u door de bomen het bos nog? De door RegioPlus opgestelde subsidiekaart helpt u overzicht te krijgen.