Op 21 juni 2019 was het precies 25 jaar geleden dat Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn werd opgericht. In die kwart eeuw is er op alle terreinen veel veranderd en in dit jubileumjaar blikken we met betrokkenen terug én vooruit. Voor deze editie spreken we over 25 jaar onderwijsvernieuwing met Mayke Ruven, directeur MBO College voor Gezondheidszorg, ROC van Twente en met Jan Wiggers, beleidsmedewerker onderwijs bij WGV Zorg en Welzijn.  
 
Jan Wiggers: “Er bestond in de jaren 90 behoefte aan het in kaart brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. En dan niet ad hoc, maar structureler. Men probeerde de verwachtingen te concretiseren. TAZDO (Twents Achterhoeks Ziekenhuis Directeuren Overleg) speelde daar een cruciale rol in. TADZO is feitelijk voorloper van WGV Zorg en Welzijn en had opleiden als een van de speerpunten. Door dit overleg en de vorming van ZorgSelect is er een blijvende samenwerking ontstaan tussen onderwijs en de werkgeversvereniging.” 

We moeten iets samen 

“Het was al wel duidelijk dat onderwijs en zorg samen iets moesten om tegemoet te komen aan het capaciteitsvraagstuk”, weet Mayke Ruven uit eigen ervaring te vertellen. “In het begin was dat meer ‘we moeten iets samen’, terwijl we elkaar nu veel makkelijker kunnen vinden. Dat is gegroeid door alle projecten die onderwijs en zorginstellingen inmiddels samen hebben gedaan.”

In de tweede helft van de jaren 90 stond brede samenwerking nog in de kinderschoenen. Ruven: “RIZO was voor mij de start van een intensieve samenwerking tussen onderwijs en werkveld. Ik weet nog dat we zijn gestart in een kelder van ’t Venderink (destijds de A-opleiding en later het ROC in Hengelo, red.).” RIZO, het Regionaal Informatiepunt ZorgOpleidingen, werd gevormd door drie ROC’s uit Twente en de Achterhoek, Saxion, Calibiris en WGV Zorg en Welzijn.    

"Opleidingen zeiden: wij zijn de opleiders en jullie zijn de praktijk"