Leercultuur aangepakt 

Wiggers: “Dat overleg heeft wel tot concrete resultaten geleid. De leercultuur is aangepakt en geprofessionaliseerd, er is een kwaliteitsverbetering van werk- en praktijkbegeleiders gerealiseerd, de blokindeling is afgestemd zodat stages niet op dubbele tijdstippen plaatsvinden en er is gezamenlijk beleid gekomen over vaccinaties. Later is RIZO opgegaan in een breder overleg in Oost-Nederland.”  
 
In de vroege samenwerking ging het vooral om knelpunten van organisatorische aard en de rollen waren strikt gescheiden. Ruven: “Opleiders zeiden: wij hebben een opleidingsprogramma en we gaan een deel in de praktijk doen. Maar, wij zijn de opleiders en jullie zijn de praktijk. En als je nu kijkt, zijn het onderwijs en werkveld samen die de opleidingen vormgeven. Dat mag nog wel wat verder groeien, bijvoorbeeld doordat mensen uit de praktijk ook gaan opleiden, hun kennis en ervaring delen. Dat is wel de uitdaging. We maken toch nog te weinig gebruik van elkaars kennis.”  

"De werkende in het leslokaal en de docent de zorginstelling in, dat is de volgende stap"

Cyclisch leren 

Als voorbeeld van een nieuwe vorm van leren komt Allyoucanlearn ter tafel, het online leerplatform dat ontstaan is vanuit de samenwerking – Oost-Nederland breed - tussen onderwijs en werkveld en ondersteund door Wim Veen, hoogleraar educatie en technologie aan de TU Delft. Wiggers: “Ga naar een e-learning van een organisatie en je weet precies hoe ze iets daar aanpakken. Sterker nog: een werkende die iets al lang niet meer gedaan heeft, kan op die manier ook weer kennis ophalen. Of een lerende die een werkende erop wijst dat er een nieuwe techniek is. Zo krijg je cyclisch leren.” 

Lees hier het interview met Wim Veen in het BestuurdersMagazine van maart '14 over de aanloop naar Allyoucanlearn.

Ondertussen maakt Ruven een schets waaruit blijkt dat werkenden soms leerling zijn en in andere gevallen docent, zoals ook de rol van de docent kan variëren. Ruven: “Dat is voor iedereen een grote omschakeling. In heel veel projecten zijn we wel bezig om dat op te zetten. Als je kijkt naar het werkplekleren, dat is echt anders. We maken veel meer gebruik van de kennis uit de instellingen. De werkende in het leslokaal en de docent de zorginstelling in, dat is de volgende stap.”   

E-portfolio & het kwalificatiedossier 

Binnen het door WGV Zorg en Welzijn ontwikkelde e-portfolio is een speciale koppeling met het kwalificatiedossier van SBB gebouwd. Deze nieuwe module wordt nog dit jaar getest door studenten en docenten van Deltion en Landstede.  

Binnen een persoonlijk e-portfolio geeft de student aan welke mbo-opleiding hij/zij volgt. De opleidingskwalificaties worden automatisch vanuit SBB ingelezen en beschikbaar gesteld. De student kan aan zijn omgeving (docent, collega, werkbegeleider, coach) vragen om een beoordeling. Het vragen van een beoordeling kan op drie niveaus: starter, gevorderd en beroepsbekwaam. De voortgang wordt weergegeven in een ‘trajectlijn-meter’.  

De verwachting is dat de nieuwe module vanaf januari 2020 in gebruik wordt genomen door Deltion en Landstede, waarna het breder kan worden uitgerold.