Frank Kodden gaat naar Driezorg in Zwolle

Per 1 november is Frank Kodden directeur-bestuurder bij ouderenzorgorganisatie Driezorg. Hij heeft ruime ervaring in de zorg. Zo was hij de afgelopen jaren bestuurder van Zorggroep Oude en Nieuwe Land en was hij eerder als bestuurder verbonden aan Zorgcombinatie Zwolle en aan Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.

Interimmer Westerterp van Driezorg naar Zorggroep Noordwest-Veluwe

Na het vertrek van Margreeth Kasper heeft de raad van toezicht van Zorggroep Noordwest-Veluwe Murk Westerterp benoemd tot interim-bestuurder. Hij begint op 30 september en zal de Zorggroep leiden tot een nieuwe bestuurder kan beginnen. 

DeSeizoenen vernieuwt directie en raad van commissarissen

Peter Lensselink heeft zijn functie als financieel directeur van zorgaanbieder DeSeizoenen en ondersteuningsorganisatie Care Shared op 1 juli neergelegd. Anne-Marie Jasper-Van Nellen is de opvolger van Lensselink en vormt sinds 1 augustus samen met algemeen directeur Merlijn Trouw de directie. Daarnaast zijn ook twee vacatures in de raad van commissarissen ingevuld.

Per 1 augustus zijn Roel Verheul en Saskia Emmerik aangetreden, waarmee de raad van commissarissen vijf leden telt.

Bestuurder Jarabee stapt over naar Jeugdbescherming Overijssel

Ruud Brinkman is op 1 september gestart als bestuurder van Jeugdbescherming Overijssel (JbOV). Brinkman was hiervoor directeur en waarnemend bestuurder van Jarabee, een stichting voor jeugdzorg in Twente.

Rob Hoogma stopt als bestuursvoorzitter Siza

Rob Hoogma stopt per 1 januari 2020 als voorzitter van de raad van bestuur van Siza. Vanaf dan zal hij zich volledig inzetten voor Academy Het Dorp (landelijk centrum voor technologie in de langdurige zorg), waar hij al werkzaam was. Julianne Meijers, die sinds 2014 lid van de raad van bestuur is, zal Hoogma opvolgen als bestuursvoorzitter.

Brabantse zorgwerkgevers hebben nieuwe voorman

Koen de Hond is sinds 1 juli directeur-bestuurder van werkgeversorganisatie Transvorm in Noord-Brabant. Hij is de opvolger van Piet Verrijt die deze maand met pensioen gaat. De Hond was hiervoor projectleider voor Bureau Bartels.

Nieuwe leden raad van toezicht Aveleijn

Op 1 juli jl. zijn Yvon ten Brummelhuis en Frank Maathuis benoemd tot lid van de raad van toezicht van Aveleijn. Ten Brummelhuis heeft binnen de rvt zitting genomen in de commissie kwaliteit en veiligheid en Maathuis in de auditcommissie.

Janine Noordhuis benoemd tot bestuurder Zorgspectrum Het Zand

De raad van toezicht van Zorgspectrum Het Zand in Zwolle heeft Janine Noordhuis benoemd tot bestuurder. Ze is op 1 september jl. gestart als opvolger van Tamara Ritsema. Noordhuis was hiervoor directeur Bedrijfsvoering bij Zorgspectrum Het Zand.

Nieuwe leden WGV Zorg en Welzijn

Sinds 1 juli '19 zijn De Weerde, Omega Groep, Oriant Zorg, PGVZ en Zorgnetwerk op Maat lid geworden van de werkgevers-vereniging. De vereniging heeft momenteel 180 leden.

Tijdelijke medewerkers WGV Zorg en Welzijn

Bekijk hier het overzicht van tijdelijke medewerkers.

Suggesties voor deze rubriek kunt u mailen naar [email protected]