Organisaties die zich willen inzetten voor het behoud van medewerkers, de inzetbaarheid van medewerkers willen vergroten en talent optimaal willen benutten, kunnen veel baat hebben bij deelname aan Wendbaar aan het werk. Dit project bouwt verder op een eerdere editie en biedt de mogelijkheid om samen met uw medewerkers werk te maken van duurzame inzetbaarheid. U krijgt hierbij deskundige begeleiding. Een ESF-subsidie maakt het bovendien financieel aantrekkelijk.

Waarom?

De uitstroom van werknemers in zorg en welzijn is groot. In 2018 verlieten alleen al in Oost-Nederland 12.500 medewerkers de sector. De hoogste tijd om goed werkgever-
schap en behoud nog hoger op de agenda te zetten. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn vitaal, productief, wendbaar en gemotiveerd. Ze zorgen ervoor dat uw organisatie zich gemakkelijk aanpast aan veranderende omstandigheden. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk instrument om medewerkers voor zorg en welzijn te behouden en nieuw talent aan te trekken.

Uitgangspunten

Wanneer u deelneemt aan Wendbaar aan het werk, wordt de ondersteuning afgestemd op de wensen en behoeften van uw organisatie. Er wordt eerst een 0-meting afgenomen waarna u een keuze maakt voor de aard, duur en omvang van de activiteiten. Aan het eind vindt er een na-meting plaats, zodat u kunt zien welke beweging in gang is gezet.

De aanpak is gericht op 3 niveaus: organisatie, team en medewerker. Hierdoor kan een cultuur worden gecreëerd waarin medewerkers mogen werken aan hun duurzame inzetbaarheid en ontstaat een breed draagvlak.

Binnen de looptijd kunt u verschillende interventies inzetten. Bij interventies op organisatieniveau kunt u denken aan een training over leiderschapsstijl, coaching over een duurzame leiderschapsrol en visiebijeenkomsten waarbij de ontwikkeling van een beleidsplan duurzame inzetbaarheid centraal staat. Voor teams zijn er ontwikkelsessies en is er teamcoaching mogelijk en op individueel niveau kan men bijvoorbeeld in gesprek gaan met een inzetbaarheidscoach en inzicht krijgen in de eigen inzetbaarheid.

Samen met projectleiders en externe adviseurs delen we kennis en ervaringen tijdens het project. We sluiten het project af met een inspirerende bijeenkomst voor alle deelnemende organisaties.

Doet u mee?

Ïn Gelderland en Overijssel is ruimte voor 35 organisaties. Het project loopt tot 26-6-2021. Meer informatie vindt u in de flyer. Om uw organisatie aan te melden, kunt u contact opnemen met Marloes Damhuis, projectleider Wendbaar aan het werk: [email protected] / 088-2556650.

Eigen bijdrage

Voor deelname aan Wendbaar aan het werk geldt een eigen bijdrage. Deelnemers ontvangen 50% vergoeding van de kosten. De exacte kosten zijn afhankelijk van de verschillende keuzes die u maakt in de analysefase en het aantal ontwikkelvouchers dat u inzet.