De situatie in de sector Zorg en Welzijn is door de coronacrisis sterk veranderd. Samenwerking is opgebloeid waar die voorheen niet mogelijk leek, barrières zijn beslecht. Als werkgeversvereniging willen we goed inspringen op deze nieuwe situatie. Daarom hebben wij ons jaarplan aangepast. Om nog beter te kunnen anticiperen op de wensen en behoeften van onze leden, hebben we een behoeftepeiling uitgezet.  

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van de conclusies over de 82 reacties die deze uitvraag heeft opgeleverd. Deze conclusies zijn slechts een eerste stap naar het in kaart brengen van de behoeften van onze leden. Aanvullend op de behoeftepeiling gaan we op bezoek bij de leden die hebben aangegeven een verdiepend gesprek te willen aangaan. Pas als we iedereen hebben gesproken, kunnen we de balans echt opmaken. Heeft u de peiling gemist en wilt u alsnog meedoen met een verdiepend gesprek? Stuur dan een e-mail naar: [email protected]. Dan plannen we ook met u nog een gesprek in.  

Algemene resultaten  

Als het gaat over ondersteuning hebben leden behoefte aan kennisuitwisseling (83%), heldere overzichten van goede praktijkervaringen (77%) en themasessies ten behoeve van verdieping en uitwisselen (78%).  

‘Arbeidsmarkt en personeelsplanning’ en ‘Medewerker centraal’ worden door leden genoemd als belangrijke thema’s waar WGV Zorg en Welzijn (WGV) zich op moet richten. Daarnaast kwam regionale samenwerking in netwerken als thema naar voren.  

De helft van de leden vindt dat WGV zich ook moet richten op maatschappelijke opgaven als deze van invloed zijn op de arbeidsmarkt.  

Er zitten verschillen in behoeftes tussen kleine, middelgrote en grote instellingen; tussen de verschillende branches en tussen de regio’s.  

Onze leden verwachten op de eerste plaats dat WGV de rol van kenniscentrum op zich neemt. Op de tweede plaats komt belangenbehartiger en op de derde plaats operationeel ondersteuner.  

Ongeveer 2/3 van de leden vindt leiderschapsbijeenkomsten voor bestuurders een goed idee. Meer dan 3/4 van de leden vindt het een rol voor de werkgevers-vereniging om de sector Zorg en Welzijn in Oost-Nederland op landelijk niveau goed te positioneren.  

Klik hier voor het uitgebreide verslag van de behoeftepeiling.