De tijd van slaapwandelen is voorbij, vindt Jan Andreae. “Leiders van de oude stempel moeten wakker worden. Het gaat in deze tijden niet alleen over efficiency, over controle en resultaten, over het managen. Het gaat in dit tijdsgewricht vooral over de human factor, over oog hebben voor je mensen, over verbinding en diversiteit.” 

Jan Andreae sprak tijdens de Algemene Ledenvergadering van WGV Zorg en Welzijn op 29 september ’20 over nieuw leiderschap. Hij is een autoriteit op het gebied van het verbinden van persoonlijk en maatschappelijk leiderschap en ondersteunt bedrijven, organisaties en individuen daarbij. Een vakgebied dat in tijden van crisis, in zijn opinie, nóg belangrijker is dan anders. 

“Corona, Black Lives Matter, Me Too, er is een relatie tussen. In tijden van crisis is er altijd de neiging terug te trekken. Je merkt dat er veel commentaar op elkaar is, dat openheid afneemt en dat is het omgekeerde van wat je zou willen.” 

Verbinding 

Verbinding maken en divers worden, 

zijn wat hem betreft de kernwoorden en daar ontbreekt het te veel aan, vindt Andreae. “Ik kom zelf uit zorg en welzijn. Daar is op de werkvloer veel diversiteit, maar in de leiding niet. Die diversiteit moet op alle niveaus te vinden zijn om écht te kunnen verbinden.”

"De mensen staan niet meer centraal en dat moet terug"

Een ander stokpaardje van Andreae is dat een leidinggevende pal voor zijn personeel moet staan. “Als bestuurder van bijvoorbeeld een zorgorganisatie maak je gebruik van een waarderende houding richting je mensen. Er wordt lof geuit, medewerkers worden serieus genomen en ervaren dat ook.” Hij merkt nu dat veel medewerkers loyaal zijn naar hun werk, maar niet naar de organisatie. “En dat is ernstig.” 

Managers zijn steeds drukker geworden met managen. “Het verbinding leggen met de werkvloer is op de tweede plaats komen te staan. De mensen staan niet meer centraal en dat moet terug.