Preventie heeft de wind in de zeilen. Dat concludeert staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “We zitten in een flow. Overal groeit het besef dat preventie nodig is. Zoals het nu gaat in de zorg wordt vooral veel energie besteed aan het behandelen van zieke mensen. Met het Nationaal Preventie-akkoord willen we voorkomen dat ze ziek worden door de keuze voor een gezonde leefstijl gemakkelijker te maken.” 

Dat bewustzijn groeit door verschillende oorzaken, weet de staatssecretaris. “Het RIVM houdt ons bijvoorbeeld een haarscherpe spiegel voor als het gaat om de oorzaak van ziektes. Zo’n dertig tot vijfendertig procent daarvan is te koppelen aan leefstijl. Daar kunnen we dus wat aan doen.” Roken heeft al jaren de koppositie als het gaat om negatieve gezondheidseffecten. Overgewicht is een goede tweede en problematisch alcoholgebruik en stress staan eveneens in het rijtje. 

Belangrijke schakel 

Organisaties in zorg en welzijn zijn, wat Blokhuis betreft, een belangrijke schakel in die preventiegedachte. 

Met veel partijen werkt hij al samen binnen het Preventieakkoord. “We weten dat, als het gaat om leefstijl, veel factoren meespelen. Wat komt nu nog te vaak voor als iemand aanklopt bij de huisarts? Die krijgt een patiënt voor zich die zegt, dokter, ik ben somber. In een tienminutenconsult blijft het dan vaak bij het voorschrijven van antidepressiva of een verwijzing en weg is de patiënt. Dat vind ik het oude denken. Wat speelt er bij die persoon? Zijn er schulden, is er verslaving, eenzaamheid? Een huisarts moet in staat gesteld worden om meer oog te hebben voor de mens als geheel.” 

Het kan anders, weet hij. “De voorbeelden zijn er van huisartsen die afspraken met de verzekeraars hebben over een lumpsumbetaling. Op die manier kunnen ze naar eigen inzicht differentiëren. Dat maakt het werk ook leuker. Het inschakelen van bijvoorbeeld welzijn, schuldhulpverlening of maatschappelijk werk kan ervoor zorgen dat iemand zich beter voelt en minder aanspraak hoeft te maken op zorg. Leed voorkomen, dat geeft voldoening.”