Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van de Commissie Werken in de Zorg, ligt het personeelstekort in de zorg grotendeels aan de zorgorganisaties zelf. Zij zouden, zoals hij dat in de Volkskrant van 27 augustus jl. zegt, te veel vasthouden aan in het verleden gegroeide werkwijzen, onvoldoende samenwerken en te weinig doen om personeel te behouden. Terpstra vindt dat er meer dan genoeg adviezen ter verbetering zijn uitgebracht. Het wordt volgens hem tijd om iets te doen. Samen met onze Adviesraad heb ik hierover een reactie uitgebracht, die op 8 september jl. is gepubliceerd op skipr.nl. 

Natuurlijk vraagt deze nieuwe tijd ‘anders besturen’ en wij herkennen het probleem dat wordt gesignaleerd. Er gebeurt al veel op dit gebied en dat heeft aanmoediging en ruimte nodig. Veel zorgbestuurders zijn bezig om het arbeidstekort effectief aan te pakken, zowel binnen de eigen instelling als in de regio in samenwerkingsverbanden. Het is van groot belang dat deze manieren van aanpak de aandacht krijgen die zij verdienen. Immers deze gebleken goede praktijkvoorbeelden kunnen elders bijdragen en andere zorgbestuurders motiveren en inspireren. 

Zo kunt u in dit BestuurdersMagazine bijvoorbeeld lezen over het inspirerende gesprek dat ik onlangs heb gevoerd met gemotiveerde zorgbestuurder Jan-Willem Bedeaux van RIBW Overijssel.

Waarom is het nieuwe besturen nu nodig? Waar doelt Doekle Terpstra op met modern leiderschap? Hoe maakt u dit concreet? Ik kom uit een tijd waar de focus van besturen op instituties lag in tegenstelling tot verbanden van mensen die samenwerken. We leven nu in een andere tijd met andere generaties en een ander type mensen. Mensen worden niet langer gedreven door de behoefte zichzelf te bewijzen. In plaats daarvan willen ze dat hun bestaan en hun werk waardevol is en een bijdrage levert aan het welzijn van anderen. Dit geldt met name voor professionals in onze sector.

In deze nieuwe tijd wordt ander leiderschap van ons gevraagd: de mens met zijn talenten, ontwikkeling en welzijn staat centraal. Hiervoor is het nodig om onze medewerkers goed te kennen. Daarom is het belangrijk regelmatig op de werkvloer te zijn, zodat we weten wat er speelt en wat er nodig is. Dáár komen de vragen en dáár komen de antwoorden.