"Nieuw leiderschap: de mens met zijn talenten, ontwikkeling en welzijn staat centraal"

Goed bestuur zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek werken en het is onze taak hen vervolgens goed te faciliteren. Zij hebben ook de kwaliteiten om een prettige werkcultuur te creëren en een soepel werkende organisatie neer te zetten met een goede bedrijfsvoering. 


WGV Zorg en Welzijn ondersteunt, stimuleert en faciliteert de transitie die gaande is t.a.v. dit nieuwe leiderschap. Inmiddels hebben diverse dialoogsessies met bestuurders plaatsgevonden, waaruit een regionale visie op leiderschap voor Oost-Nederland is ontwikkeld. Alle regio’s en sectoren waren hierbij vertegenwoordigd. Tijdens onze eerste bestuurderssessie over leiderschap in en na coronatijd gingen bestuurders met elkaar in gesprek. Wat hadden zij meegemaakt met hun medewerkers en wat hebben zij geleerd? Elkaar verhalen vertellen; het was bijzonder inspirerend.


In onze vier regio’s gebeurt al veel moois en dat moet meer gedeeld worden. Ook daar speelt WGV een belangrijke rol in. Samen zijn we verantwoordelijk om met elkaar deze beweging verder op gang te brengen. WGV ondersteunt de werkgevers hierin. Ontmoet elkaar en kom bijvoorbeeld naar onze bestuurderssessie ‘Besturen met impact en bezieling’ op 11 november a.s..
U bent van harte welkom!