Voor gespecialiseerd werk, zoals het werk in de zorg- en welzijnssector, zijn goed opgeleide mensen nodig. Mbo- en hbo-diploma’s gelden daarbij van oudsher als bewijs van werk- en kennisniveau. Of golden, moeten we misschien zeggen. Want in de regionale onderwijsvisie Oost-Nederland is het vergeefs zoeken naar het woord ‘diploma’. 

Jan Wiggers, beleidsmedewerker Onderwijs bij WGV Zorg en Welzijn, constateert dat de ‘oude’ visie op opleiden niet goed aansluit op de ontwikkelingen in het werkveld. “We moeten van diplomagericht meer naar competentiegericht of skills-gericht opleiden. Je ziet in personeels- advertenties nog dat er gevraagd wordt om - bijvoorbeeld - niveau 4, maar eigenlijk zou je moeten vragen om bepaalde competenties.”

“Dat is prettiger voor de medewerker zelf, maar het is ook domweg noodzaak omdat in onze sector het arbeidsmarkttekort steeds verder oploopt”, zegt Wiggers. “Met name bij het werk van  verzorgenden IG en verpleegkundigen, kun je kijken welke competenties je nodig hebt en daar als professional naartoe groeien door heel gericht te leren. Het e-portfolio dat we aanbieden, is daarvoor helemaal ingericht. Als je ermee werkt, 

kun je zien welke competenties je al hebt en welke je nog zou moeten verwerven. Als je een competentie hebt verworven, ontvang je een badge van je opleidingsinstituut. Of van je zorginstelling, want het zijn niet alleen ROC’s of hbo’s die badges uitreiken.” 

Hybride docenten

“Binnen de huidige opleidingen zijn die veranderingen ook zichtbaar. Het leren volgt veel meer de vraag uit de praktijk”, aldus Wiggers. “En het leren gebeurt veel meer in gezamenlijkheid door onderwijs en werkveld. We voorzien dat er steeds meer hybride docenten komen, professionals die 50% docent zijn en 50% op de werkvloer werken.” 

Digitale certificering dankzij blockchain

Bij het competentiegericht leren, waarbij op heel individuele wijze aan een portfolio wordt gewerkt, passen de ‘standaard’ curricula en diploma’s niet meer. Hiervoor zijn badges een passender oplossing. Na iedere gevolgde opleidingsmodule kan een onderwijsinstelling, erkende opleider of zorginstelling een badge - een digitaal certificaat - uitreiken. Aan de hand van je badges kan een toekomstig werkgever dan zien over welke competenties je beschikt. Steven Verkuil, mede-oprichter van Coinversable vertelt meer over deze