Dat er veel moet gebeuren in de zorg als het gaat om het vasthouden en werven van medewerkers is al jaren duidelijk. Het personeelsgebrek groeit en de sector Zorg en Welzijn staat voor grote uitdagingen om ook in de toekomst het werk adequaat te kunnen blijven doen. Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn zet zich daarvoor in. Hoe geef je dat als werkgeversvereniging vorm?

De rol die WGV Zorg en Welzijn voor zichzelf ziet, is er vooral eentje van een netwerkorganisatie die een positieve beweging creëert. De vereniging versterkt de samenwerking tussen de organisaties, ketens en branches in zorg en welzijn in Oost-Nederland. Om ervoor te zorgen dat er meer samenwerking ontstaat, initiatieven van de grond komen en projecten en subsidiemogelijkheden efficiënt worden ingezet, zijn de regiocoördinatoren in het leven geroepen.

Cruciale partners

Het programma Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) is afgerond. Dat betekent niet dat het werk klaar is. Om initiatieven te ontwikkelen en verder te helpen, zijn de regiocoördinatoren aan het werk. Zij zijn de spinnen in het web. Ze doen hun werk in samenwerking met cruciale partners, zoals publieke en

private opleidings- en onderzoeksinstellingen, provincie, gemeenten en verzekeraars. In de regio’s Achterhoek, Zwolle, Twente en Stedenvierkant zijn een of twee regiocoördinatoren actief.

Kruisbestuiven, aanjagen en verbinden zijn belangrijke taken van deze medewerkers. In de stuurgroep, die iedere regio heeft samengesteld, zitten vertegenwoordigers vanuit zorg en welzijn, maar ook de lokale overheid en onderwijs hebben zitting in de stuurgroep. Samen stellen zij doelen op, waarmee de coördinator aan de slag gaat.

Krachten bundelen

Het doel is de krachten van zo’n 180 instellingen te bundelen. De focus ligt op regionaal arbeidsmarktbeleid en personeelsvoorziening. Van werving en selectie tot het behoud van personeel, het staat allemaal op de agenda. 

Landelijke thema’s vormen de leidraad. Die krijgen, afhankelijk van de regio, een vertaling naar de situatie die er speelt. De regiocoördinatoren zijn daarmee een schakel tussen lokale en regionale problemen op het gebied van het behoud of creëren van voldoende personeel en landelijke ontwikkelingen en subsidiemogelijkheden.