Samenwerking tussen instellingen en medewerkers loont en brengt het niveau van alle deelnemers omhoog. Harriëtte Baas en Anne Engelbertink zijn loopbaanadviseurs bij ZorgSelect, onderdeel van WGV Zorg & Welzijn en zij weten alles van de kracht van netwerken. Binnen het HR-netwerk was onlangs extra aandacht voor jobcrafting en jobcarving, waarover we spraken met prof. dr. Annet de Lange, lector Human Resource Management aan de HAN en bijzonder hoogleraar duurzame inzetbaarheid aan de Open Universiteit en met Jolien Kunst, accountmanager bij Tiem in Zwolle. 

Baas en Engelbertink zijn beide coördinator van HR-netwerken binnen WGV Zorg en Welzijn. Baas: ”Het is meer een verzamelnaam, want er zijn regionale netwerken en netwerken die per onderwerp zijn georganiseerd. Zo zijn er het arbonetwerk, het verzuimnetwerk en de matchtafels die al wat langer bestaan, maar er kunnen ook nieuwe netwerken ontstaan als blijkt dat daar behoefte aan is. Daarnaast zijn er nog kennissessies die daar dwars doorheen kunnen lopen.” 

Faciliteren

“Een kennissessie kan ontstaan vanuit een vraag die er bij een HR-medewerker leeft. Zo gaf iemand aan meer te willen weten over de mogelijkheden van job

crafting en job carving. Vanuit die vraag zijn de kennissessies met Annet en Jolien ontstaan die hier als externe specialisten alles over weten. Die behoefte aan verdieping kan iedere deelnemer aandragen, wij proberen het dan te faciliteren.”

“Als vervolg op die kennissessies kan een organisatie besluiten om bijvoorbeeld met een workshop nog verder de verdieping te zoeken, maar dat valt buiten de bijeenkomsten zoals wij die organiseren. Als de behoefte er binnen het netwerk is, kunnen we natuurlijk ook kijken wat wij zelf nog kunnen organiseren.” 

“Het was de afgelopen periode allemaal online dat we elkaar hebben ontmoet”, stelt Engelbertink vast. “Dat werkt prima, maar je mist wel het informele samenzijn waarbij je onderling uitwisselt hoe je met bepaalde zaken omgaat. Je kunt live net wat makkelijker gebruik maken van elkaars kennis, dat is toch de basis van onze netwerken.”     

Kennissessie over Jobcrafting

Vlak voor de zomervakantie, op 14 juni, was er een kennissessie waarbij prof. dr. Annet de Lange, lector aan de HAN, een presentatie gaf over jobcrafting. Meer dan 70 geïnteresseerden meldden zich die dag voor de online sessie. Met De Lange kijken we naar hoe jobcrafting kan helpen bij het behoud van vitale medewerkers.