Kennissessie over jobcarving

Tijdens de bijeenkomst in juni was er naast jobcrafting ook aandacht voor jobcarving. Daarvoor was Jolien Kunst te gast, accountmanager bij Tiem, binnen het  Werkgeversservicepunt regio Zwolle. “Ik adviseer werkgevers over de mogelijkheden om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd te krijgen”, introduceert Kunst zichzelf. “Eén van de instrumenten die ons daarbij te beschikking staan, is jobcarving. Werkgevers hebben voor een vacature natuurlijk het liefst een schaap met vijf poten, maar die is op de arbeidsmarkt niet te vinden. De vraag matcht niet met het aanbod. Wat wij doen, is kijken naar hoe we die vraag zodanig kunnen ombuigen dat we mensen kunnen vinden die niet een gehele functie kunnen invullen, maar wel een deel ervan. Dan kun je enkele taken van een verpleegkundige of verzorgende over laten nemen, waardoor die meer tijd krijgen om zich op hun kerntaken te concentreren.” 

“Om jobcarving tot een succes te maken moet er binnen instelling draagvlak zijn. Zowel bij de bestuurders die hun functiehuis moeten herzien, maar natuurlijk vooral bij de medewerkers op de afdeling, want daar moet het werk uiteindelijk gebeuren. 


Er zijn steeds vaker serieuze knelpunten bij het vervullen van functies, dus eigenlijk kun je het je niet permitteren om niet over jobcarving na te denken. De slagingskans is het grootst als er binnen HR een intrinsieke motivatie is om mensen taken te laten doen waarvoor geen zorgopleiding nodig is.” 

“Wij kijken binnen een instelling op afdelingsniveau welke werkzaamheden overgenomen zouden kunnen worden en dan kijken we ook hoe de financiering daarvan zou kunnen zijn. En dat doen we - niet onbelangrijk misschien - kosteloos.”     


Jolien Kunst