Het BestuurdersMagazine start een nieuwe rubriek. Daarin praat directeur-bestuurder Susanne Katus van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn met een aansprekend persoon, die anderen kan inspireren. Deze keer is haar gast Jan-Willem Bedeaux, voorzitter van de Raad van Bestuur van RIBW Overijssel. Ze praten over het thema leiderschap en hoe genomen stappen bij RIBW Overijssel hebben geleid tot meer werkgeluk, minder uitstroom en een lager ziekteverzuim.  

Susanne Katus: “Wat versta je onder leiderschap?” 

Jan-Willem Bedeaux: “Leiderschap is voorbeeldgedrag dat in dienst staat van de missie, visie en waarden van de organisatie, het gedrag dat door anderen nagevolgd wordt. Dat is iets anders dan leidinggeven. In mijn ogen is leidinggeven een vaardigheid waarbij het gaat om taal, tools en techniek. Leiderschap draait om gedrag. Mensen doen niet wat je zegt, mensen doen wat je doet. Leiderschap kan vanuit iedereen, want iedereen kan organisatie-voorbeeldgedrag vertonen. Een leidinggevende moet zich van dat voorbeeldgedrag, dat leiderschap, expliciet bewust zijn.”

Susanne Katus: “Je bent vanaf 2019 aan de slag voor RIBW Overijssel. Wat trof je daar aan?” 

Jan-Willem Bedeaux: “Een, aan cliënten toegewijde, platte organisatie met zelfsturende teams. De uitstroom was erg hoog, evenals het arbeidsverzuim. Er was een medewerkersonderzoek gedaan en de uitkomsten waren niet positief. Door die complete zelfsturing was er voor medewerkers veel afleiding van het vak waar ze voor gekozen hebben.” 

Susanne Katus: “Wat heb je toen gedaan? Waar ben je begonnen?” 

Jan-Willem Bedeaux: “Je begint met goed luisteren naar je mensen, zodat je duidelijk krijgt waar het wringt. Daarna ontstond de gedachte om er een lijnorganisatie van te maken en mensen zelfsturend te laten werken binnen de grenzen van hun vakmanschap. Die boodschap sloeg aan. Het gaf mensen vakmatige erkenning, duidelijkheid en ze mochten het werk doen waar ze goed in waren. We hebben het organogram omgekeerd. De directeur staat onderaan, de begeleider bovenaan. De leidinggevende is er om de vakmensen te faciliteren en te ondersteunen.”