Businesscase Vitaliteit

WGV Zorg en Welzijn heeft samen met enkele leden en Hanneke Knibbe van Locomotion een meetinstrument ontwikkeld, waarmee in beeld gebracht kan worden wat kosten en baten zijn van vitaliteitsbeleid in organisaties.

Zorg- en welzijnsinstellingen -en anderen- willen wij op een betrouwbare wijze inzage geven in de kansen van het inzetten op en investeren in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Eén van de mogelijkheden om dat te doen is het ontwikkelen van een Businesscase Vitaliteit. Met deze businesscase en bijbehorende rekenmodule, kunnen instellingen zelf zo goed mogelijk afwegingen maken in termen van kosten en baten: zowel kwantitatief als kwalitatief. De rekenmodule (in Microsoft Excel) is erop gericht om instellingen stap voor stap zelf door te laten rekenen wat de kosten en opbrengsten voor de eigen organisatie zijn. Het gaat daarbij niet alleen om de kosten en opbrengsten in termen van euro’s, maar ook om de kwalitatieve aspecten van vitaliteitsbeleid in brede zin, zowel cliënt- als zorgverlener- als organisatieperspectief: beleving, voor- en nadelen, imago, enzovoorts.

De ervaring leert inmiddels dat het proces, zelf stap-voor-stap toepassen en invullen van de businesscase-rekenmodules, instellingen veel inzage geeft in kansen en belemmeringen en daarnaast instellingen gericht stimuleert om een goed keuzeproces en implementatietraject in te gaan. 

Downloads
Businesscase
Toelichting businesscase

Meer informatie
Bekijk de agenda voor de inhoud van de diverse netwerken. Wilt u deelnemen aan een van de netwerken of contact over arbobeleid en verzuim? Neem dan contact op met Marloes Damhuis, projectmedewerker vitaliteit, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.