Digitale crisisscholing voor inzet en gezondheid van extra personeel

In deze hectische periode zullen veel medewerkers moeten worden bijgeschoold omdat er, of nieuwe vraagstukken op hen afkomen binnen hun eigen werkomgeving, of omdat ze op andere afdelingen, of zelfs binnen andere organisaties aan de slag gaan.

Vanuit WGV Zorg en Welzijn is gekeken welk open aanbod er op dit moment vanuit alle digitaal leerplatformen is. Dit hebben we gecategoriseerd per branche. In dit totaaloverzicht staan de titels van de e-learning modules, de branches waarvoor deze modules toepasbaar zijn én de bijbehorende hyperlinks. Het totaaloverzicht wordt wekelijks geüpdatet.

Zelf zoeken -via de diverse websites met open aanbod- kan natuurlijk ook, zie hiervoor het overzicht hieronder.

E-learning platforms met een breed aanbod

 • Allyoucanlearn bevat 134 gratis leermodules, waaronder een module 'Corona en de zorgprofessional'. Hoe ga je als zorgprofessional om met het coronavirus? Hoe voorzie je mensen die vragen hebben van informatie? Bron: Allyoucanlearn
 • Micro e-learning module over handhygiëne: opfrissen van kennis over handen wassen, het gebruik van handalcohol en de 5 momenten van handhygiëne. Bron: Bohn Stafleu van Loghum. Let op:Bohn Stafleu van Loghum heeft ook alle corona gerelateerde content op de sites Nursing, Zorgvisie, Zorg+Welzijn en Kinderopvangtotaal vrij beschikbaar gesteld.
 • Profportaal Zorg: 55 essentiële e-learning modules en ondersteunende informatie over de meest voorkomende vragen en issues rondom COVID-19. Bron: Noordhoff Professional.
 • Een module ‘COVID-19 coronavirus’ voor professionals in verpleging, verzorging, thuiszorg en huisartsenpraktijk. Daarnaast zijn er 35 compacte opfriscursussen beschikbaar gesteld.  Bron: ZorgLeren
 • Om verpleegkundigen in een kort tijdsbestek zo snel mogelijk bekend te maken met de beoordeling en verpleging rondom een COVID-19 patiënt, heeft het Erasmus MC speciaal hiervoor Virtual Reality instructiefilms. Bron:Lifesciencesandhealth010
 • Een Serious Game Infectiepreventie om jezelf te trainen in het toepassen van de juiste voorgeschreven (hand)hygiëne. Bron:InThere en de Reinier de Graafgroep
 • E-learning modules voor internisten; materialen die ingaan op algemeen internistische aspecten van werken op de afdeling Interne Geneeskunde. Bron:Nederlandse Internisten Vereniging
 • Infolearn, openbaar kennisplatform voor online COVID-19-training. Dit openbare kennisplatform biedt direct, zonder enige vorm van registratie, toegang tot ruim honderd e-learning modules van ExpertCollege en wordt op korte termijn aangevuld met ontwikkelde blended leertrajecten van onder andere Meander Medisch Centrum.Bron: Infolearn
 • Free Learning: Free Learning biedt gratis e-learning modules aan die handig kunnen zijn rondom het coronavirus: handhygiëne in verpleeghuizen, handhygiëne in de thuiszorg en BRMO in de thuiszorg (het voorkomen van de verspreiding van Bijzonder Resistente Micro-Organismen).
 • E-learning met 400 chirurgische modules voor het OK-team in 2D of 3D. De Academy bevat het volledige opleidingscurriculum van AIOS chirurgie, modules voor operatieassistenten en co-assistenten. Onderwerpen zijn onder meer chirurgische procedures, anatomie, OK-apparatuur en vaardigheden. Bron: Incision
 • Een instructiefilm over het aan- en uittrekken van beschermende materialen bij klanten thuis. De film is een afgeleide van het Icare protocol Coronavirus COVID-19 in thuiszorg en gebaseerd op de inzichten en beschikbare richtlijnen t/m 20 maart 2020. Bron: Icare Zorg

Meer?
Op de website van ZorgSelect zijn de overzichten van e-learning modules per branche te vinden. 
Naast de E-learning modules is er nog meer informatie beschikbaar (bijv. protocollen). Deze zijn te vinden op de landelijke site: https://www.extrahandenvoordezorg.nl/kwaliteit

We houden dit overzicht graag compleet en up-to-date. Kent u relevante toepassingen die nog niet in het overzicht staan? Geef ze door aan Jan Wiggers, beleidsmedewerker Onderwijs.