Adviesgroep De Lerende Organisatie

Bij zorgorganisaties staan het verlenen van zorg, het faciliteren van eigen regie van cliënten en preventie centraal. Dit kan alleen op kwalitatief hoog niveau plaatsvinden als zij beschikken over adequaat opgeleide medewerkers. Strategisch leerbeleid speelt daarbij een belangrijke rol en het is aan te raden dit samen met het hbo- en mbo-onderwijs te ontwikkelen. Er is een adviesgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van werkveld en onderwijs, die aanbevelingen doet om de visie van een lerende organisatie mee te nemen in het realiseren van strategisch leerbeleid. 

Visie lerende organisatie
Een lerende organisatie stimuleert en daagt haar medewerkers uit om de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door leervermogen, onderzoekend vermogen en ondernemend vermogen te ontwikkelen op alle niveaus.
Door het inzetten van instrumenten, hulpmiddelen en activiteiten kunnen de zorg- en welzijnsinstellingen en onderwijsorganisaties elkaar versterken. Organisaties kunnen hun ambitie om zich als lerende organisatie te versterken, het best realiseren door verbinding te zoeken en in te zetten op kennisdeling, samenwerking en netwerkvorming. Dit geldt zowel voor individuen, als teams en organisaties. Daarbij is het van belang dat inzicht bestaat in elkaars visies en de wijze waarop deze zijn onderbouwd. Hiermee wordt het lerend vermogen vergroot.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Natasja Blokhorst, projectmedewerker onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.