De vereniging

WGV Zorg en Welzijn is opgericht door regionale zorg- en welzijnsinstellingen. De vereniging richt zich op de personeelsvoorziening van de sector. WGV Zorg en Welzijn rekent Twente, Achterhoek, Regio Zwolle en Stedendriehoek & Noord-Veluwe tot haar werkgebied. Bij de vereniging zijn ruim 180 organisaties aangesloten. In het gehele werkgebied werken zo'n 156.000 mensen in zorg en welzijn.

De projecten en activiteiten van WGV Zorg en Welzijn zijn geclusterd in vier programmalijnen:

  1. Strategisch arbeidsmarktbeleid
  2. Werven met beleid
  3. Kwalificeren voor zorg en welzijn
  4. Beleid duurzame inzetbaarheid

Belangstellenden kunnen een goed beeld krijgen van de activiteiten van de vereniging door de algemene folder te downloaden. Kijk hiervoor bij publicaties.