Digitaal Leerplatform - allyoucanlearn.eu

Allyoucanlearn.eu is een open leerplatform dat op 16 maart 2016 is gelanceerd. Deze online omgeving bevat e-learningmodules voor medewerkers, studenten, mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn. Het is ook voor zzp'ers, gemeentemedewerkers en andere betrokkenen. Er is een RIF-subsidie (Regionaal Investeringsfonds mbo) aangevraagd en gekregen voor de periode 2017-2021, om de groeiambitie te kunnen realiseren. De aanvraag wordt gesteund door alle mbo- en hbo-organisaties in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn.

De missie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Innovatie van het mbo onderwijs door flexibilisering en personalisering
  • De aansluiting opleiding – werkveld verbeteren
  • Ketenintegratie van alle partners in de sector Zorg en Welzijn
  • Open educatie voor iedereen die werkt in Zorg en Welzijn

Met de productie van online modules volgen 150 docenten en opleidingsdeskundigen een ‘train-the-trainer’ programma tot ‘instructional designer’. Zij ontwerpen met collega-docenten nieuwe online content en zorgen er zo voor dat docenten e-learning integreren in hun lespraktijk. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) voert het onderzoeksprogramma uit dat de vernieuwing van het onderwijs monitort.

De ambitie voor de komende jaren is om het open leerplatform verder te ontwikkelen en uit te breiden met veel meer gratis e-learningmodules. Na 4 jaar moeten er minimaal 150 modules staan die door iedereen gratis gebruikt kunnen worden. Dit aantal is inmiddels (zomer 2020) gerealiseerd. Onderwijs (8 roc's en 4 hogescholen), zorg- en welzijnsorganisaties, e-learning bedrijven, gemeentes en provincies (Gelderland en Overijssel) werken hierin nauw samen met elkaar. Hoewel het platform is gestart in Oost-Nederland, is het de bedoeling dat het platform een landelijke dekking krijgt.

Meer zien? Kijk op allyoucanlearn.eu.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Marieke Zwier, projectmedewerker onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.