Factsheets Arbeidsmarktbeleid

WGV Zorg en Welzijn heeft in januari 2023 de factsheet Arbeidsmarkt in Beeld 2022 uitgebracht.
Verwachte factsheets 2023: eind februari factsheet Landelijk uitstroomonderzoek en eind juli Regionale factsheets arbeidsmarkt. 

De factsheets zijn gericht op de regionale arbeidsmarktontwikkelingen in de sector zorg en welzijn. Ze zijn ontwikkeld voor iedereen die context nodig heeft om bepaalde keuzes te onderbouwen en ook om over betrouwbare en vergelijkbare data te beschikken.  

De cijfers die worden gehanteerd komen allemaal voort uit cijfers van het CBS, vanuit PFZW en vanuit de website Arbeidsmarkt in Beeld. Wanneer cijfermateriaal wordt geactualiseerd bij het CBS en PFZW vindt er ook actualisatie plaats bij Arbeidsmarkt in Beeld. Vervolgens worden deze nieuwe inzichten geüpdatet en verwerkt in de factsheets van WGV Zorg en Welzijn.

Voor vragen over de factsheets of wanneer u meer verdieping en informatie wilt ontvangen over bepaalde onderwerpen, kunt u contact opnemen met Johan Stubbe ([email protected]).

Bekijk onder 'Publicaties' > 'Arbeidsmarktonderzoek' de eerder verschenen factsheets.