Fysieke belasting en agressie

In de praktijk blijkt dat de aandacht voor preventie van fysieke belasting en voor agressie na verloop van tijd inzakt of zelfs niet doordringt op de werkvloer. Collega’s vervallen in oude gewoonten, of zijn niet op de hoogte van het bestaan van nuttige informatie en tips. Voor deze continue aandacht op de werkvloer vervult de ergocoach of de veiligheidscoach een belangrijke rol. Zij houden deze thema's op de agenda. Bij de uitvoering van hun taken kunnen zij gebruikmaken van de expertise van Gezond & Zeker.

Voor dit thema zijn landelijk de krachten gebundeld door regionale werkgeversorganisaties, waaronder WGV Zorg en Welzijn. De activiteiten vinden plaats binnen het kader van Gezond & Zeker. In de afgelopen jaren is rondom dit thema veel expertise opgebouwd. Tevens hebben circa 18.000 zorg- en welzijnsmedewerkers zich geregistreerd als ergo- en/of veiligheidscoach.

Gezond & Zeker ondersteunt ergocoaches, veiligheidscoaches, maar ook arbocoördinatoren en p&o-medewerkers bij de preventie van fysieke belasting en agressie. Gezond & Zeker is per januari 2018 opgegaan in Blijf Inzetbaar. Op de website www.blijfinzetbaar.nl vindt u informatie, tips, veel gratis aan te vragen brochures, richtlijnen en nog veel meer om uw taak gemakkelijker te maken.

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Marloes Damhuis, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.