HR-netwerken

HR-netwerken verbindende schakel in werving, ontwikkeling & behoud

Vanuit de WGV faciliteren we een verbindend HR-netwerk voor HR-adviseurs, managers, mobiliteitsmedewerkers en anderen die zich bezighouden met het opleiden, aannemen en zo gezond mogelijk houden van nieuwe medewerkers en ‘zittende’ medewerkers. Kortom voor alle HR-professionals die bij onze lid- instellingen werken. In deze netwerken stimuleren we actief delen van kennis, inspiratie, innovatie en praktische werkvormen om medewerkers van onze leden te helpen hun baan te behouden en te verwerven (employabiliteit).  

In onze ogen is deze employabiliteit een verantwoordelijkheid van de medewerker, maar de werkgever is aan zet om dit te faciliteren voor de medewerker. Hierin is samenwerking binnen de sector, over grenzen van instellingen heen, van wezenlijk belang. Een medewerker doet zijn best om op de hoogte te zijn van de juiste kennis en de vaardigheden te leren om goed inzetbaar te zijn. Hij of zij is bereid om regelmatig van functie te wisselen en weet waar en hoe de eigen kennis en ervaringen zo goed mogelijk in te zetten zijn. 

Een werkgever is aan zet om medewerkers de mogelijkheid te bieden een opleiding te volgen, informatie te geven over loopbaanmogelijkheden en de medewerker te faciliteren in de juiste match van de kennis en ervaringen die nodig zijn voor de functie. Wij bieden hulp bij de manier waarop een HRM-afdeling hierop in kan spelen. Door het delen van kennis en inspiratie en praktische werkvormen.

Netwerken
Een aantal activiteiten en bijeenkomsten zijn niet nieuw, zoals de matchtafels, arbo-, verzuim- en netwerkenoverleggen Leren & Ontwikkelen (L&O). Deze willen we meer in verbinding aanbieden, zodat duidelijk is in welk netwerk welke onderwerpen worden behandeld. Binnen de netwerken spelen we in op vraagstukken vanuit de deelnemers en deze verbinden we aan nieuwe (landelijke) ontwikkelingen of gewenste verdieping. Daarnaast organiseren we het lerend netwerk duurzame inzetbaarheid.

Naast de bestaande netwerkactiviteiten organiseren we gedurende het jaar kennissessies met een actueel thema. De thema’s van deze regio overstijgende kennissessies bepalen we samen met de deelnemers. 

Meer informatie
Op zoek naar inspiratie, ontmoeting en/of kennis over HR? Hou dan onze agenda in de gaten of neem contact op met één van de adviseurs via [email protected] voor meer informatie over de activiteiten.