Innovatieve leeromgevingen

Sinds een paar jaren worden er initiatieven ontwikkeld in de vorm van alternatieve stages, om alle studenten een goede stageplek te kunnen bieden, zogenoemde innovatieve leeromgevingen. Er zijn diverse initiatieven opgepakt om innovatieve stagevormen te ontwikkelen en om de beroepspraktijkvormingsproblematieken te kunnen oplossen. Door een gevarieerd aanbod te creëren en op een creatieve manier alternatieve stagevormen te ontwikkelen, kan er in de toekomst sneller ingespeeld worden op veranderingen. Nieuwe of aangepaste stagevormen kunnen op kleinschalig niveau direct in de praktijk gebracht worden. Ze kunnen daarmee voor de regio als input fungeren om binnen het reguliere aanbod opgenomen te worden en daardoor een breder spectrum aan mogelijkheden te bieden aan studenten en instellingen. 
 
De goede ontwikkelingen zijn na de pilot doorgegaan met wijkleercentra en de inzet van practicumleren in de Achterhoek en de Liemers. Het Graafschap College ontwikkelt samen met zorgaanbieders en andere maatschappelijke partijen toekomstbestendige vormen van zorgonderwijs; het leren van de student en de vraag uit de praktijk komen in de wijkleercentrum bij elkaar. Een hybride leeromgeving waarin studenten in een netwerk van en met elkaar leren. De student leert door aan het 'werk' te zijn, bezig te zijn met praktijkopdrachten, deel te nemen aan intervisies of themabijeenkomsten, blended learning en reflectief leren. 
 
In Twente is de Twentse Zorgacademie (TZA) opgericht.  De TZA is hét regionale leerwerk-, oefen- en testcentrum op het gebied van zorgtechnologie en hulpmiddelen, gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. De TZA is een netwerkorganisatie van (zorg)ondernemers, overheid en onderwijs. In een innovatieve omgeving worden nieuwe zorgtechnologieën en hulpmiddelen getest en kunnen (aankomende) professionals en burgers hiermee kennis maken én leren werken. De TZA is een innovatieve leer-, werk-, oefen- en testomgeving op het gebied van zorgtechnologie en hulpmiddelen, gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. In de TZA worden nieuwe zorgtechnologieën en hulpmiddelen getest en kunnen (aankomende) professionals en burgers hiermee kennis maken én leren werken.
 
In het Zorgtrainingscentrum regio Zwolle werken regionale partners vanuit onderwijs, zorg, bedrijfsleven en overheid samen om studenten, zorgprofessionals en docenten bekwaam te maken en houden voor de zorg van de toekomst. Nodig zijn zorgprofessionals die weten welke zorgvragen er leven en welke mogelijkheden er zijn. Invoelende medewerkers die samen met de cliënt oplossingen zoeken. Bijvoorbeeld in het netwerk van de cliënt of door het inzetten van technische hulpmiddelen. Professionals die de cliënt centraal stellen, die zijn autonomie en mogelijkheden als uitgangspunt nemen en niet de ziekte. Het leren gebeurt in drie samenhangende labs. Een Wijkzorg Lab, een Zorgethisch Lab en een Zorgtechnisch Lab. Studenten, zorgprofessionals en docenten leren er continu, met elkaar, in en aan de praktijk, samen met de cliënt en zijn mantelzorgers
 
De Leerwijkcentra de Achterhoek en Liemers, de Twentse Zorgcentra en het Zorgtrainingscentrum regio Zwolle, zijn koplopers binnen het Zorgpact, zie www.zorgpact.nl

Meer informatie
Heeft u informatie over andere innovatieve leeromgevingen, dan horen we dit graag. Neem contact op met de Afdeling Onderwijs, telefonisch via 088 255 6650 of per e-mail.