Innovatieve leeromgevingen

Sinds een paar jaren worden er initiatieven ontwikkeld in de vorm van alternatieve stages, om alle studenten een goede stageplek te kunnen bieden, zogenoemde innovatieve leeromgevingen. Er zijn diverse initiatieven opgepakt om innovatieve stagevormen te ontwikkelen en om de beroepspraktijkvormingsproblematieken te kunnen oplossen. Door een gevarieerd aanbod te creëren en op een creatieve manier alternatieve stagevormen te ontwikkelen, kan er in de toekomst sneller ingespeeld worden op veranderingen. Nieuwe of aangepaste stagevormen kunnen op kleinschalig niveau direct in de praktijk gebracht worden. Ze kunnen daarmee voor de regio als input fungeren om binnen het reguliere aanbod opgenomen te worden en daardoor een breder spectrum aan mogelijkheden te bieden aan studenten en instellingen. 

Initiatieven voor Innovatief Leren in Oost-Nederland
 • AllYouCanLearn
 • BPV Leermiddag
 • Care Academy
 • DeKennistoetsenbank
 • Leertuin ZG Manna
 • Praktijkroute VZ IG-MMZ BOL
 • Professioneel samenwerking in de wijk
 • Regiocampus / Zorgcampus Gilde
 • TOP College, VZ IG-MMZ BBL
 • Twentse Zorgacademie
 • Werkplekleren Carintreggeland-locaties Backenhagen en Herinckhave in Hengelo
 • Wijkleerbedrijf Helpende Handen Hengelo
 • Wijkleercentra Achterhoek-Liemers
 • Wijkleercentra regio Hardenberg
 • Wijklink Oost
 • Zorggilde Reggestreek
 • Zorgplatform Apeldoorn/ Verbrede Leerpaden
 • Zorgtrainingscentrum Zwolle

Meer informatie over de bijzonderheden, betrokken organisaties en contactpersoon van bovengenoemde initiatieven vindt u in het overzicht innovatief leren.

Meer informatie
Heeft u informatie over andere innovatieve leeromgevingen, dan horen we dit graag. Neem contact op met de Afdeling Onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.