Instroom en BPV-coördinatie

Voor de sector is het van groot belang zicht te houden op de instroom in de diverse beroepsopleidingen in de regio. Daartoe onderhoudt de vereniging intensieve contacten met de acht ROC’s en vier hogescholen in haar werkgebied. De beroepspraktijkvorming (BPV) van studenten kan in de praktijk tot knelpunten leiden. Daarbij gaat het om de vraag of het aanbod van BPV-plaatsen in het werkveld aansluit bij de vraag vanuit de scholen, of omgekeerd dat er minder studenten zijn dan verwacht, terwijl instellingen hier wel op gerekend hebben. Er kan derhalve sprake zijn van een mismatch, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht.

De vereniging wil vroegtijdig zicht hebben op te verwachten knelpunten om gezamenlijke acties te kunnen ondernemen die ertoe moeten leiden dat alle studenten ook in staat gesteld worden om voldoende beroepspraktijkvorming op te doen en zo goed mogelijk ingespeeld wordt op de behoeften vanuit het werkveld. In (sub)regionale netwerkbijeenkomsten, georganiseerd door de onderwijsinstellingen, SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en WGV Zorg en Welzijn, worden trends en ontwikkelingen besproken, knelpunten geadresseerd en oplossingen gezocht.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op afdeling onderwijs, tel: 088 255 66 50 of e-mail: [email protected].