Instrumenten

Vanwege de jarenlang aandacht voor het belang van beleid duurzame inzetbaarheid zijn diverse instrumenten en tools ontwikkeld. Deze staan hieronder weergegeven en kunnen zorg- en welzijnsorganisaties helpen bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid.

Fit-in-je-werk
In de Fit-in-je-werk gesprekken worden na de vraagverheldering de belangrijkste kernonderdelen van duurzame inzetbaarheid in beeld gebracht en besproken: gezondheid en energie, kennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid en werk-privé balans van medewerkers. Meer informatie.

Vitaliteitsdashboard
Het platform maakt voor medewerkers inzichtelijk wat zij zelf kunnen doen om hun vitaliteit te verbeteren, wat de organisatie op dat gebied organiseert en welke ondersteuning zorgverzekeraars kunnen bieden. Op het platform is van ruim 60 thema’s op het gebied van vitaliteit en gezondheid informatie beschikbaar en daar komen regelmatig nieuwe thema’s bij. Het platform is voor iedere organisatie eenvoudig op maat in te richten. Meer informatie.

Kenniswebsite onboarding
Het vinden, binden en behouden van nieuwe medewerkers is de essentie van onboarding. Een onderdeel van HR dat binnen zorg en welzijn, met een hoge uitstroom van medewerkers binnen het eerste jaar, van groot belang is.  Meer informatie.

Kennissite Duurzame Inzetbaarheid
Blijf inzetbaar.nl combineert de nieuwste wetenschappelijke inzichten en instrumenten voor HRM & Beleid, met Gezond & Zeker tools, tips en praktijkverhalen voor de professional op de werkvloer. Meer informatie.

Kennissite: werk en mantelzorg
Op deze website lees je hoe je als werkgever kunt werken aan een solide werk- en zorgbalans voor al je medewerkers. We laten je zien wat een mantelzorgvriendelijke organisatie je oplevert door kosten inzichtelijk te maken. Je vindt op deze website ook een stappenplan naar een mantelzorgvriendelijke organisatie. Meer informatie.

De Leerstand
Met deze online tool krijgen zorgverleners meer inzicht in hun leerbehoefte over fysieke belasting. Ook kunnen zorgverleners een individueel leeradvies krijgen waarmee ze direct aan de slag kunnen. Klik hier voor meer informatie, of ga naar www.leerstand.nl.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Hilda Regterschot, coördinator team Vitaliteit en Preventie: 088 255 66 50 of stuur een e-mail.