Instrumenten

Vanwege de jarenlang aandacht voor het belang van beleid duurzame inzetbaarheid zijn diverse instrumenten en tools ontwikkeld. Deze staan hieronder weergegeven en kunnen zorg- en welzijnsorganisaties helpen bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid.

Nieuw instrument (pilot voorjaar 2019):
Monitor Duurzame Inzetbaarheid Plus
De MoDI Plus is de vernieuwde Monitor Duurzame Inzetbaarheid en heeft als doel medewerkers in Zorg en Welzijn te stimuleren met hun eigen inzetbaarheid aan de slag te gaan. Klik hier voor meer informatie.

Webapp Huis van Werkvermogen
Met deze applicatie kunt u op teamniveau achterhalen hoe inzetbaar de medewerkers hun team vinden. Klik hier voor meer informatie.

Vitaliteitspitch
Met de vitaliteitspitch kunt u op een inspirerende manier te weten komen hoe u en/of uw medewerkers gezond kunnen leven. Er is een pitch voor medewerkers en managers. [Pagina in ontwikkeling]

Businesscase Vitaliteit
Met de businesscase zorgen we ervoor dat welzijnsinstellingen en anderen op een betrouwbare wijze inzage krijgen in de kansen van het inzetten op en investeren in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Een van de mogelijkheden om dat te doen was het ontwikkelen van een Businesscase Vitaliteit. Klik hier voor meer informatie.

Vitaliteitsgesprek
WGV Zorg en Welzijn heeft samen met enkele leden het Vitaliteitsgesprek ontwikkeld. Een gesprek tussen medewerker en leidinggevende, waarbij alle items die van invloed zijn op ‘goed kunnen werken; een goed werkvermogen houden’ aan bod komen. Klik hier voor meer informatie.

Good practice en stappenplan gastvrijheid
Met gastvrijheid kan het aantal agressie- en geweldsincidenten in de sector zorg en welzijn worden teruggedrongen. De gastvrije, geweldloze basisberoepshouding versterkt communicatieve en sociale vaardigheden en voorkomt agressie op de werkvloer. Klik hier voor meer informatie.

Training Loopbaan APK
Om de medewerker te ondersteunen bij het vergroten van de eigen regie in zijn/haar loopbaan om daarmee duurzaam inzetbaar te zijn is de training Loopbaan APK ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie.

Sterk in je werk
Professionals die werken in zorg of welzijn of deze wens hebben, kunnen in gesprek gaan met een loopbaanadviseur om samen te kijken naar waar ze goed in zijn en waar kansen liggen. Klik hier voor meer informatie, of ga naar www.sterkinjewerk.nl.

De Leerstand
Met deze online tool krijgen zorgverleners meer inzicht in hun leerbehoefte over fysieke belasting. Ook kunnen zorgverleners een individueel leeradvies krijgen waarmee ze direct aan de slag kunnen. Klik hier voor meer informatie, of ga naar www.leerstand.nl.

Vitaal Verder
Vitaal Verder is gespecialiseerd in arbodienstverlening, mobiliteit en re-integratie en arbeidsdeskundige diensten. Leden van WGV Zorg en Welzijn kunnen gebruikmaken van arbeidsdeskundige diensten en arbodienstverlening tegen een gereduceerd tarief. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie
Neem contact op met Marloes Damhuis, projectmedewerker, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.