Instrumenten

Vanwege de jarenlang aandacht voor het belang van beleid duurzame inzetbaarheid zijn diverse instrumenten en tools ontwikkeld. Deze staan hieronder weergegeven en kunnen zorg- en welzijnsorganisaties helpen bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid.

Webapp Huis van Werkvermogen
Met deze applicatie kunt u op teamniveau achterhalen hoe inzetbaar de medewerkers hun team vinden. Klik hier voor meer informatie.

Vitaliteitspitch
Met de vitaliteitspitch kunt u op een inspirerende manier te weten komen hoe u en/of uw medewerkers gezond kunnen leven. Er is een pitch voor medewerkers en managers. [Pagina in ontwikkeling]

Sterk in je werk
Professionals die werken in zorg of welzijn of deze wens hebben, kunnen in gesprek gaan met een loopbaanadviseur om samen te kijken naar waar ze goed in zijn en waar kansen liggen. Klik hier voor meer informatie, of ga naar www.sterkinjewerk.nl.

De Leerstand
Met deze online tool krijgen zorgverleners meer inzicht in hun leerbehoefte over fysieke belasting. Ook kunnen zorgverleners een individueel leeradvies krijgen waarmee ze direct aan de slag kunnen. Klik hier voor meer informatie, of ga naar www.leerstand.nl.

Vitaal Verder
Vitaal Verder is gespecialiseerd in arbodienstverlening, mobiliteit en re-integratie en arbeidsdeskundige diensten. Leden van WGV Zorg en Welzijn kunnen gebruikmaken van arbeidsdeskundige diensten en arbodienstverlening tegen een gereduceerd tarief. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie
Neem contact op met Marloes Damhuis, projectmedewerker, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.