Interne flexibiliteit en personele planning

Bezorgt het inzetten van (flexibel) personeel jou kopzorgen? Komt ondanks alle inspanningen de flexibele inzet en personele planning binnen de 24-uurs zorg niet goed van de grond? Zorgorganisaties worstelen vaak met het slim inzetten van flexibele arbeid. Het goed regelen van interne flexibiliteit en personele planning is niet iets wat je er zomaar even bij doet. Vanuit dit startpunt heeft Nanna Ohlhardt voor leden van WGV Zorg en Welzijn de masterclass 'Meerwaarde ontwikkeling interne flexibiliteit en personele planning binnen zorg- en welzijnsorganisaties' verzorgd.  

Van deze masterclass is een video registratie gemaakt, incl. de gebruikte Powerpoint. Klik hier hier voor de actieve leeromgeving met de opname.

Wie is Nanna Ohlhardt?

Nanna Ohlhardt is, door haar jarenlange ervaring als interim manager en projectleider, een expert in het opzetten van flexbureaus en het goed regelen van personele planning. De afgelopen 13 jaar heeft zij door haar werk gezien waar de knelpunten liggen en hoe complex het is om het vlot te trekken. Vaak ziet ze, dat er voor het maken van een verdiepingsslag, meer kennis en kunde nodig is. 'Je doet het er simpelweg niet meer zomaar bij.' Nanna wil graag op een laagdrempelige manier haar kennis en ervaring delen en heeft daarom de unieke blended leergang 'Interne flex en personele planning' ontwikkeld. Ze heeft gewerkt in de GGZ, NAH, ouderenzorg, kinderopvang, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Om nader kennis te maken met Nanna geeft ze in 2 korte video’s antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe zit het met de visie van een organisatie in relatie tot de planning en de flex?

  •  Wat is dan de conclusie?

Masterclass

De vraag die centraal stond tijdens de masterclass was: Wat is de meerwaarde van goed geregelde interne flexibiliteit en personele planning? Nanna heeft aan de hand van de praktijk laten zien wat de dilemma’s en uitdagingen zijn en hoe een organisatie zich kan ontwikkelen naar een situatie die, voor zowel de (flex)medewerkers als de cliënten, als prettig en goed werkbaar wordt ervaren. Ook wordt duidelijk dat, wanneer deze twee onderwerpen goed zijn ingeregeld, er een mooie bijvangst ontstaat op het vlak van ziekteverzuim, medewerkerstevredenheid, cliënttevredenheid en uitstroom.

In onderstaand beeld zijn enkele gebruiksopties voor de weergave uitgelicht.