Intersectorale mobiliteit

WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit onder werknemers stimuleren. Er komt op de arbeidsmarkt steeds meer nadruk te liggen op werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. Daarbij hoort een werknemer die steeds beter in staat is zelf de regie te nemen over de loopbaan en die zich kan aanpassen aan nieuwe situaties. Werknemers die bereid zijn om steeds nieuwe vaardigheden te leren en kennis op te doen, dragen bij aan een cultuur van blijvend leren op de werkvloer. Een betere arbeidsmobiliteit van werknemers leidt tot een bredere inzetbaarheid en bevordert dat medewerkers langer, productiever en gezonder aan het werk blijven.

WGV Zorg en Welzijn bevordert mobiliteit en duurzame inzetbaarheid, regionaal en ook intersectoraal. Zo organiseert de vereniging intersectorale matchtafels, waarbij werkgevers in een regio samenwerken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. Zij gaan met collega’s uit hun intersectorale netwerk een duurzame samenwerking aan, en stimuleren daarbij mobiliteit en zelfregie van hun medewerkers. Verder stellen we, door middel van KIEK, medewerkers in staat een dagje mee te lopen bij een andere organisatie. Werkgevers uit verschillende sectoren bieden via de website van KIEK (Kijken in elkaars keuken) functies/ uitwisselingsplaatsen aan en medewerkers maken een keuze uit het aanbod.