Samenwerking met Jong en Veer

jongenveerlogo

Jong en Veer

 • Maakt structureel de combinatie van werk en mantelzorg mogelijk;
 • Biedt werkgevers handvatten en tools voor het inzetbaar houden van medewerkers;
 • Laat werkgever proactief regie nemen in het managen van het live-event mantelzorg. 

Bewust, bespreken en bewegen
Jong en Veer adviseert werkgevers bij het integreren van mantelzorg in het HRM-beleid van de organisatie. Doel is te komen tot optimale inzetbaarheid van de medewerker. Dit wordt gedaan door de organisatie bewust te maken over de impact van mantelzorg op de organisatie en het leven van de medewerker. Door mantelzorg bespreekbaar te maken en de deskundigheid te bevorderen wordt behoud van de medewerker mogelijk. Hierbij streeft Jong en Veer naar maatwerk voor werkgever én werknemer.

Win – Win situatie
Door proactief sturing te geven op het thema Mantelzorg, als legitiem onderdeel van HRM-beleid, bereiken organisaties overeenstemming over de balans tussen werken en zorgen vanuit een volwassen arbeidsrelatie die gebaseerd is op geven en nemen.

 • Werkgever: bereikt dat werknemer optimaal functioneert, niet uitvalt en behouden wordt voor de organisatie.  
 • Werknemer: bereikt dat hij kan blijven werken en (mantel) zorgen in de privésfeer. 

Onderzoek Werk en Mantelzorg

  • Kwantitatief onderzoek: Digitale vragenlijst (5 minuten per medewerker)
  • Inclusief: Analyse, rapportage en advies voor directie/HRM

Focusgesprekken met medewerkers

  • Kwalitatief onderzoek: Interview (30 min per medewerker)
  • Inclusief: Analyse, rapportage en advies voor directie/HRM

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg
De Werkgevers Helpdesk Mantelzorg is een desk waar u meteen terecht kunt met vragen over mantelzorg. Leden van WGV Zorg en Welzijn kunnen gratis terecht met alle vragen rondom mantelzorg.
U kunt Jong en Veer en de helpdesk bereiken via [email protected] en telefonisch via 0548 54 64 93.

Meer informatie
Overzicht diensten en producten Jong en Veer
Werkgevers Helpdesk Mantelzorg