Samenwerking met Jong en Veer

Jong en Veer

 • biedt werkgevers handvatten en tools als het om werk en mantelzorg gaat.
 • brengt met nieuwe benadering synergie teweeg tussen werkgever en werknemer.
 • laat werkgever de regie nemen in het verbinden van het zakelijke en sociale belang.

Bewust, bespreken en bewegen
Jong en Veer adviseert werkgevers bij het ontwikkelen van een mantelzorgvriendelijk klimaat. Dit wordt gedaan door bedrijven bewust te maken van het thema mantelzorg in relatie tot duurzame inzetbaarheid en het risico op verzuim. Hierbij wordt gestreefd naar een duurzame inzetbaarheid van werknemers met mantelzorgtaken, passend bij de wensen van de werkgever én werknemer.

Win – Win situatie
Door proactief sturing te geven op het thema Mantelzorg, als legitiem onderdeel van HRM-beleid, bereiken bedrijven overeenstemming over de balans tussen werken en zorgen vanuit een volwassen arbeidsrelatie die gebaseerd is op geven en nemen.

 • Werkgever: bereikt dat werknemer optimaal functioneert, niet uitvalt en duurzaam inzetbaar is. 
 • Werknemer: bereikt dat hij kan blijven werken en zorgen in de privésfeer. 

Diensten met korting voor leden van WGV
Instellingen ontvangen informatie en kennis van een expertisebureau op het thema werkende mantelzorger.
Het voordeel voor leden bestaat uit: 10 % korting op producten in de onderzoeksfase bij:

 • Onderzoek Werk en Mantelzorg
  • Kwantitatief onderzoek: Digitale vragenlijst (5 minuten per medewerker)
  • Inclusief: Analyse, rapportage en advies voor directie/HRM
 • Focusgesprekken met medewerkers
  • Kwalitatief onderzoek: Interview (30 min per medewerker)
  • Inclusief: Analyse, rapportage en advies voor directie/HRM

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg
De Werkgevers Helpdesk Mantelzorg is een desk waar u meteen terecht kunt met vragen over mantelzorg. Leden van WGV Zorg en Welzijn kunnen gratis terecht met alle vragen rondom mantelzorg.
U kunt Jong en Veer en de helpdesk bereiken via [email protected] en telefonisch via 0548 54 64 93.

Meer informatie
Overzicht diensten en producten Jong en Veer
Werkgevers Helpdesk Mantelzorg