Kennisdeling en ontwikkeling interprofessionele leerteams

Binnen dit onderdeel van de werkagenda gaat het om advies geven over de randvoorwaarden en richtinggevende succesfactoren voor het opzetten van leernetwerken/innovatieleerwerkplaatsen. Hierbij wordt aangesloten bij het landelijk onderzoek. 

Doel is één of meer lerende netwerken opstarten, waarbij samengewerkt wordt tussen mbo- en hbo-richtingen waarbij docenten, studenten en professionals van elkaar leren. Het is met name gericht op het leren voeren van de dialoog en intervisie.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Jan Wiggers, beleidsmedewerker onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.