Kennisdeling en ontwikkeling interprofessionele leerteams

De samenwerkende partners hebben afgesproken dat iedere mbo- en hbo-instelling in ieder geval één functionerend interprofessioneel leerteam instelt. Deze bestaat uit minimaal drie docenten en drie zorgmedewerkers. Het team is gericht op kennisdeling vanuit daadwerkelijke samenwerking op elkaars werkvloer met het doel om onderwijs en begeleiding in de zorg beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit resulteert onder meer in kennisdelingsbijeenkomsten van de interprofessionele leerteams. Daarnaast moet het aantal interprofessionele leerteams per jaar verder worden uitgebreid.

Neem voor meer informatie contact op met Jan Wiggers, beleidsmedewerker onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.