Kennissite Duurzame Inzetbaarheid

Blijf inzetbaar.nl en Gezond & Zeker zijn initiatieven van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus.
Blijf inzetbaar.nl combineert de nieuwste wetenschappelijke inzichten en instrumenten voor HRM & Beleid, met Gezond & Zeker tools, tips en praktijkverhalen voor de professional op de werkvloer.

Door een gezamenlijke website te maken en te beheren, zijn we beter in staat een site te ontwikkelen die opiniërend, prikkelend, strategisch is en die verbinding met de wetenschap weet te leggen. Door hierin samen te werken, werken de regiobureaus efficiënter qua uren en kosten. Het bevorderen van samenwerking tussen meerdere regio’s biedt ook meer partijen de gelegenheid om mee te denken en oplossingen aan te dragen. De primaire doelgroep van de website zijn de werkgevers in zorg en welzijn in Nederland. Zij worden up-to-date, voorzien van alle informatie in het brede spectrum van duurzame inzetbaarheid. Tevens biedt de kennissite een belangrijke bron van informatie voor de regiobureaus zelf.


Neem een kijkje op de website: www.blijfinzetbaar.nl.