Kennissite Duurzame Inzetbaarheid

De projectleiders duurzame inzetbaarheid van WGV Zorg en Welzijn en Transvorm (Brabant) hebben het voortouw genomen om samen met andere regionale werkgeversvereningen (verenigd in RegioPlus) een landelijke kennissite Duurzame Inzetbaarheid op te stellen.

Transvorm heeft, als penvoerder van dit project, in september 2016 een aanvraag ingediend bij RegioPlus voor de Impulsregeling Samenwerking en Innovatie. De aanvraag is gehonoreerd op 23 november 2016. Daarna hebben de projectleiders duurzame inzetbaarheid van in totaal 9 deelnemende werkgeversverenigingen in hun vergadering van 14 december 2016 besloten een ‘go’ te geven op het project. De deelnemende werkgeversverenigingen zijn: Transvorm, WGV Zorg & Welzijn, Zorg aan Zet, ZorgpleinNoord, ZorgZijn Werkt, Zowelwerk, WZW, Viazorg en Care2Care.

Door een gezamenlijke website te maken en te beheren, zijn we beter in staat een site te ontwikkelen die opiniërend, prikkelend, strategisch is en die verbinding met de wetenschap weet te leggen. Door hierin samen te werken werken de regiobureaus efficiënter qua uren en kosten. Het bevorderen van samenwerking tussen meerdere regio’s biedt ook meer partijen de gelegenheid om mee te denken en oplossingen aan te dragen. De primaire doelgroep van de website zijn de werkgevers in zorg en welzijn in Nederland. Zij worden, up-to-date, voorzien van alle informatie in het brede spectrum van duurzame inzetbaarheid. Tevens biedt de kennissite een belangrijke bron van informatie voor de regiobureaus zelf.

Neem een kijkje op de website: www.blijfinzetbaar.nl.