Leer- & Ontwikkelhuis

De sector zorg en welzijn staat aan de vooravond van de vierde industriële revolutie: de digitalisering van de samenleving. Werk wordt anders verdeeld en georganiseerd. Slimmer werken, flexibel organiseren, maar ook anders leren. Hoe pak je dat als werkgever aan?

Met de introductie van het Leer- & Ontwikkelhuis wil WGV Zorg en Welzijn een leerprogramma bieden dat innovatief is en aansluit bij de snel veranderende samenleving en de vraag van leden. Binnen het Leer- & Ontwikkelhuis wordt kennis online, blended en interactief overgedragen. Hiermee willen we optimaal inspelen op de diverse vragen die er binnen de zorg- en welzijnsinstellingen leven.

Het aanbod sluit aan bij de (beleids)terreinen waarop WGV Zorg en Welzijn actief is. Het aanbod zal steeds verder worden uitgebreid. Zoekt u iets wat op dit moment niet wordt aangeboden? Neem dan gerust contact met ons op.

Het huidige aanbod:
-     Strategisch personeelsbeleid - HR=Menskracht
-     Online inspiratiecolleges Duurzame Inzetbaarheid 
-     Professionele identiteit
-     Interne flexibiliteit en personele planning
-     Digivaardig in zorg en welzijn

Alle informatie over het aanbod van digivaardig is gebundeld in een eenmalig E-magazine.
Bekijk het E-magazine.

Meer informatie
Neem contact op per e-mail of bel ons op 088 255 66 50.