Lerend netwerk duurzame inzetbaarheid

Het project Wendbaar aan het werk Plus is in december 2021 afgerond. HR-professionals van een aantal lidinstellingen van WGV Zorg en Welzijn namen hierbij deel aan het lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid. Daarnaast werd de Handreiking HR ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 

In het najaar van 2022 gaan we een vervolg geven aan dit lerend netwerk. Tegelijkertijd gaan we door toepassing van de handreiking HR en onderzoek dit instrument verfijnen, wederom in samenwerking met de HAN. 
Thema’s worden in afstemming met de deelnemers van het lerend netwerk bepaald. Hierbij valt te denken aan: DI en goed werkgeverschap, DI en skills voor de toekomst, DI en levensfasebewust personeelsbeleid, DI en leven-lang leren, DI en gezondheid/vitaliteit, enz. 

Voor wie & wanneer
De startbijeenkomst vindt plaats op maandag 12 september in samenwerking met de HAN. We grijpen terug op de HR-handreiking, maken kennis en stellen de thema’s vast voor het vervolg. Voor 2022 is ook al een tweede bijeenkomst gepland op dinsdag 1 november. Beide bijeenkomsten vinden online plaats van 15.30 tot 17.00 uur. Het lerend netwerk DI is bedoeld voor HR-managers/-professionals en medewerkers/projectleiders die duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in de portefeuille hebben. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Hilda Regterschot, coördinator team Vitaliteit en Preventie: 088 255 66 50 of stuur een e-mail.

Mogelijk ook interessant
Vitaliteitsevent op dinsdagmiddag 13 december '22 over HR-rollen uit de handreiking HR. Meer informatie